HOTSPOT
รพ.กรุงเทพภูเก็ตต้อนรับน้องๆ และคณะครูจากโรงเรียนขจรเกียรติ อินเตอร์เนชั่นแนล สคูล ภูเก็ต

โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต เปิดบ้านต้อนรับน้องๆ และคณะครูจากโรงเรียนขจรเกียรติ อินเตอร์เนชั่นแนล สคูล ภูเก็ต ในโอกาสเข้าร้องเพลงอวยพรเนื่องในเทศกาลคริสต์มาสที่จะมาถึง ณ บริเวณลานกิจกรรม ชั้น 1 โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต โดยบรรยากาศเป็นไปอย่างสนุกสนาน เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม ที่ผ่านมา