HOTSPOT
นิทรรศการ “น้ำพระราชหฤทัย สถิตในดวงใจ ไทยทั้งชาติ” SOUL OF THE NATION

นิทรรศการ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร “น้ำพระราชหฤทัย สถิตในดวงใจ ไทยทั้งชาติ” SOUL OF THE NATION

วันพฤหัสบดีที่ 7 ธันวาคม 2560 เวลา 18.30 น. พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ เสด็จเป็นองค์ประธานเปิด นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร “น้ำพระราชหฤทัย สถิตในดวงใจ ไทยทั้งชาติ” SOUL OF THE NATION ณ ศูนย์การค้าจังซีลอน ป่าตอง จังหวัดภูเก็ต โดยมีคณะผู้บริหารศูนย์การค้าฯ เฝ้ารับเสด็จ

               ในการนี้ ได้ประทานของที่ระลึกแก่ผู้สนับสนุนการจัดงาน จากนั้นเสด็จตัดแถบแพรเปิดงาน นิทรรศการเฉลิม พระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร “น้ำพระราชหฤทัย สถิตในดวงใจ ไทยทั้งชาติ” SOUL OF THE NATION  

สำหรับการจัดงานนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร “น้ำพระราชหฤทัย สถิตในดวงใจ ไทยทั้งชาติ” SOUL OF THE NATION  ในครั้งนี้ จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ร่วมน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่พระองค์ทรงอุทิศ พระวรกาย ปฏิบัติพระราชกรณียกิจตลอด 70 ปีที่ทรงครองราชย์ เพื่อความเป็นอยู่ที่ดี ของพสกนิกร ไทย นำความเจริญและการพัฒนาอย่างยั่งยืนสู่ประเทศให้เป็นที่ประจักษ์ และได้รับการยอมรับจาก นานาอารยประเทศ

โดยภายในงาน ประกอบด้วยส่วนจัดแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร “น้ำพระราชหฤทัย สถิตในดวงใจ ไทยทั้งชาติ” SOUL OF THE NATION ซึ่งรวบรวมพระราชประวัติ พระกรณียกิจ พระอัจฉริยภาพ และโครงการในพระราชดำริ ต่างๆ ให้ประชาชนทั่วไปได้น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และให้เป็นที่ประจักษ์แก่ชาวต่างชาติ ตลอดจนส่วนจัดนิทรรศการโครงการในพระดำริของพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ เกี่ยวกับ พระราชกรณียกิจเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาท ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช บรมนาถบพิตร ด้านการทำนุบำรุง พระพุทธศาสนา และศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม 

จากนั้น พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ เสด็จไปทอดพระเนตร การแสดง ภาพยนตร์ม่านน้ำเฉลิมพระเกียรติฯ “Soul of the Nation” ประกอบน้ำพุ แสง สี เสียงเต็มรูปแบบ โดยมีศิลปินรับเชิญ ได้แก่ ศิรภัสรา สินตะการผล (แปม-ไกอา), กิตตินันท์ ชินสำราญ (กิต-เดอะวอยส์ ไทยแลนด์) และ กรกันต์ สุทธิโกเศศ (อาร์ม-กรกันต์) มาร่วมขับขานบทเพลง ร่วมกับวงราชภัฏ จังหวัดภูเก็ต โดยนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร “น้ำพระราชหฤทัย สถิตในดวงใจ ไทยทั้งชาติ” SOUL OF THE NATION จะจัดแสดงให้ประชาชนทั่วไป และนักท่องเที่ยวได้ชมจนถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561