HOTSPOT
“ระนอง อินเตอร์เนชั่นแนล” สถานพยาบาลทางเลือกใหม่ของชาวระนอง เปิดให้บริการแล้ว

“ระนอง อินเตอร์เนชั่นแนล” สถานพยาบาลทางเลือกใหม่ของชาวระนอง เปิดให้บริการแล้ว ภายใต้มาตรฐานการให้บริการโดยโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต

เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 ที่ผ่านมา นายพรเทพ ผ่องศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการของ “ระนอง อินเตอร์เนชั่นแนล” ภายใต้การบริหารงานโดยโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต โดยมีคณะผู้บริหารระดับสูงในเครือบริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด มหาชน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนงานราชการ องค์กรเอกชน คณะสื่อมวลชน และแขกผู้มีเกียรติ เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก ณ ระนอง อินเตอร์เนชั่นแนล (ใกล้กับ เฮอริเทจ แกรนด์ คอนเวนชั่น)

นพ.สมฤทธิ์ จันทรประทิน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ตและระนอง อินเตอร์เนชั่นแนล กล่าวว่า “ระนอง อินเตอร์เนชั่นแนล ได้ถูกก่อตั้งขึ้น เพื่อให้การดูแลสุขภาพชาวระนองและนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติ เป็นสถานพยาบาล ขนาด 5 เตียง โดยมีขอบเขตการให้บริการตั้งแต่การให้คำปรึกษาด้านการดูแลสุขภาพ, การตรวจสุขภาพเบื้องต้น, การตรวจรักษาโรคทางอายุรกรรมทั่วไป จนถึงการดูแลผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉินตลอด 24 ชั่วโมง ด้วยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ทีมบุคลากรที่ผ่านการฝึกอบรมและมีประสบการณ์สูงด้านการดูแลผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน ควบคู่ไปกับการมีเครื่องมือทางการแพทย์ที่ทันสมัย ภายใต้มาตรฐานการให้บริการของโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต และโรงพยาบาลในเครือบริษัทกรุงเทพดุสิตเวชการ ผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ความมุ่งมั่นในการให้บริการทางการแพทย์ที่จะดูแลสุขภาพประชาชนของทีมงานระนอง อินเตอร์เนชั่นแนลนั้น จะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกให้ประชาชนได้เข้าถึงการบริการทางการแพทย์ที่มีคุณภาพ สามารถสร้างสรรค์และพัฒนาระบบสาธารณสุขของชาวระนองให้ดีขึ้นต่อไป”

ขณะที่นายพรเทพ ผ่องศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง ได้กล่าวแสดงความยินดีว่า “ผมมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับเกียรติร่วมงานเปิดระนอง อินเตอร์เนชั่นแนลในวันนี้ ก่อนอื่น ผมขอชื่นชมในความพยายาม และความมุ่งมั่นตั้งใจของคณะผู้บริหาร แพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ทุกท่าน ที่ร่วมกันต่อตั้งระนอง อินเตอร์เนชั่นแนล เพื่อรองรับการดูแลรักษาผู้ป่วยในพื้นที่จังหวัดระนอง อีกทั้งยังเป็นทางเลือกให้ประชาชน ได้เข้าถึงการบริการทางการแพทย์ที่มีคุณภาพ ภายใต้มาตรฐานการให้บริการรักษาของโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต และโรงพยาบาลในเครือบริษัทกรุงเทพดุสิตเวชการ นับเป็นนิมิตหมายอันดีที่จะช่วยให้ชาวระนองมีสุขภาพแข็งแรง พร้อมที่จะร่วมกันพัฒนาให้จังหวัดระนองมีความเจริญเติบโตทางด้านต่างๆ ต่อไป”