HOTSPOT
SIH Smart Kids Ambassador เริ่มเก็บคะแนนในแคมเปญแรก

หลังจากผ่านรอบคัดเลือก 30 คนในกิจกรรม SIH Smart Kids Ambassador สัปดาห์ที่ผ่านมา น้องๆ ก็เข้าร่วมแคมเปญเก็บคะแนนกันต่อเนื่องใน SIH Smart Kids Class 1 ซึ่งช่วงเช้าเป็นการตรวจสุขภาพฟันเบื้องต้นโดย ทันตแพทย์หญิงทิพาพัฒน์ อรรถธรรม และ การให้ความรู้เรื่องอาหารที่เหมาะสมกับวัยและพัฒนาการ โดยนักโภชนาการ โรงพยาบาลสิริโรจน์

จากนั้นในช่วงบ่ายเป็นกิจกรรมพัฒนาทักษะทั้งด้าน IQ และ EQ ด้วยการเล่นอย่างสร้างสรรค์โดย ศูนย์พัฒนาศักยภาพสมองเด็ก Babies Genius ซึ่งเด็กๆ ได้ร่วมกิจกรรมและเรียนรู้อย่างสนุกสนาน

สัปดาห์หน้า SIH Smart Kids Class 2 พบกับ Cooking Class และ คลาสพัฒนาบุคลิกภาพ Boost Your Confidence & Personality ทุกท่านสามารถติดตามผลงานและเป็นกำลังใจให้น้องๆ พร้อมรับชม Live ได้ทาง FB Fanpage : โรงพยาบาลสิริโรจน์ Siriroj International Hospital