GALLERY
Robinson สานฝันให้น้อง

คุณจินตนา  ศรีเยาวภาส ผู้อำนวยการเขตโรบินสัน ,ผู้จัดการโรบินสัน ศูนย์การค้าจังซีลอนป่าตอง ,คุณเชิดชู ระเดิ่น ผู้อำนวยการเชี่่ยวชาญ ,กรรมการเขตพื่้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต ทีมงาน และ สื่อมวลชน เดินทางทำกิจกรรม "โรบินสันสานฝันให้น้องๆ 88 ฝัน 88 โรงเรียน" ณ โรงเรียนเกาะมะพร้าว โดยมี คุณจารุวัฒน์ วิกรมธีรานันทท์  ผู้อำนวยการโรงเรียน เกาะมะพร้าว ให้การต้อนรับ กิจกรรมนี้ได้ส่งมอบโรงอาหารใหม่ ,มอบทุนการศึกษา  สนุกสนานกับการแสดงของทีมงานโรบินสันและ การแสดงจากน้องๆโรงเรียนบ้านเกาะมะพร้าว เกมแจกของรางวัล และมอบทุนการศึกษา บรรยากาศเต็มไปด้วยความสุข สนุกสนาน