GALLERY
มอบของขวัญปีใหม่ แด่ผู้สนับสนุนปี 57

ทีมงาน Sunshine Radio Phuket เดินทาง มอบของขวัญปีใหม่ แด่ผู้สนับสนุน ปี 2557 และผู้สนับสนุน นำกระเช้า มามอบให้ด้วย