ฟังวิทยุออนไลน์ 24 ชั่วโมง

ร้อนยังกับไฟเออร์ ดวงอาทิตย์ตั้งฉากกับประเทศไทย ยาวถึงพฤษภาคม

     NARIT สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ เปิดเผยข้อมูลสุดเดือด ช่วงเดือนเมษายน-พฤษภาคมนี้ อากาศอาจร้อนสุดขีดเนื่องจากดวงอาทิตย์ตั้งฉากกับประเทศไทย โดยเริ่มจากวันที่ 4 เมษายน - 22 พฤษภาคม 2566 ดวงอาทิตย์ตั้งฉากกับประเทศไทยโดยเรียงลำดับดังนี้

     1. วันที่ 4 เมษายน อำเภอเบตง จังหวัดยะลา เวลา 12:19 น.

     2. วันที่ 10 เมษายน จังหวัดภูเก็ต เวลา 12:28 น.

     3. วันที่ 26 เมษายน จังหวัดชลบุรี เวลา 12:14 น.

     4. วันที่ 27 เมษายน กรุงเทพมหานคร เวลา 12:16 น.

     5. วันที่ 30 เมษายน จังหวัดลพบุรี เวลา 12.15 น.

     6. วันที่ 2 พฤษภาคม จังหวัดอุบลราชธานี เวลา 11:58 น.

     7. วันที่ 6 พฤษภาคม จังหวัดขอนแก่น เวลา 12:05 น.

     8. วันที่ 9 พฤษภาคม จังหวัดอุดรธานี เวลา 12:05 น.

     9. วันที่ 3 พฤษภาคม จังหวัดนครสวรรค์ เวลา 12:17 น.

     10. วันที่ 15 พฤษภาคม จังหวัดเชียงใหม่ เวลา 12:21 น.

     11. วันที่ 13 พฤษภาคม จังหวัดลำปาง เวลา 12:18 น.

     12. วันที่ 22 พฤษภาคม อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย เวลา 12:17 น.

     ดวงอาทิตย์ตั้งฉาก คือ ดวงอาทิตย์ตั้งฉากกับพื้นที่หรือเคลื่อนผ่านใกล้จุดเหนือศีรษะ หากเราสังเกตวัตถุกลางแดดในช่วงดังกล่าว จะดูเสมือนไร้เงา เนื่องจากเงาของวัตถุจะตกอยู่ด้านใต้พอดี

     อย่างไรก็ตาม ดวงอาทิตย์ตั้งฉากกับพื้นโลกทำให้ได้รับพลังงานจากดวงอาทิตย์อย่างเต็มที่ แต่อุณหภูมิจะสูงที่สุดหรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย เช่น ปริมาณฝน เมฆ อิทธิพลจากมรสุม ความร้อนสะสม ฯลฯ ที่อาจส่งผลต่ออุณหภูมิ ดังนั้นจึงอาจไม่ใช่วันที่ร้อนที่สุดของปีก็ได้

ที่มา: TNN Tech

แชร์ต่อให้เพื่อน
LATEST POSTS