ฟังวิทยุออนไลน์ 24 ชั่วโมง

ญี่ปุ่นเปิดฟาร์มกังหันลมนอกชายฝั่งขนาดใหญ่แห่งแรกในประเทศ

     ประเทศญี่ปุ่นเริ่มต้นเปิดใช้งานฟาร์มกังหันลมนอกชายฝั่งขนาดใหญ่แห่งแรกในประเทศ แบ่งออกเป็น 2 แห่ง คือ โนชิโร และอากิตะ บริเวณนอกชายฝั่งท่าเรือโนชิโระ จังหวัดอากิตะ ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของกรุงโตเกียวประมาณ 482 กิโลเมตร

     โดยฟาร์มกังหันลมโนชิโรและอาคิตะประกอบด้วยกังหันลมขนาดใหญ่ผลิตโดยบริษัท เวสตา (Vestas) จำนวน 33 ตัว แบ่งออกเป็นฟาร์มกังหันลมโนชิโรขนาด 4.2 เมกะวัตต์ (MW) จำนวน 20 ตัว ฟาร์มกังหันลมอากิตะขนาด 4.2 เมกะวัตต์ จำนวน 13 ตัว สำหรับพลังงานไฟฟ้าที่ถูกผลิตจากฟาร์มกังหันลมดังกล่าวจะถูกส่งไปยังบริษัท โทโฮคุ (Tohoku Electric Power) คาดว่าพลังงานไฟฟ้าทั้งหมดจะสามารถรองรับการใช้งานของบ้านเรือนในประเทศญี่ปุ่น 150,000 ครัวเรือน ครอบคลุมพื้นที่ 6 จังหวัดขนาดใหญ่ในภูมิภาคโทโฮคุ รวมไปถึงจังหวัดนีงะตะบนเกาะฮอนชู

     รัฐบาลประเทศญี่ปุ่นส่งเสริมการใช้พลังงานไฟฟ้าจากฟาร์มกังหันลมนอกชายฝั่งอย่างต่อเนื่อง โดยภาพรวมทั้งประเทศญี่ปุ่นในปัจจุบัน มีการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากแหล่งพลังงานหมุนเวียนทุกรูปแบบคิดเป็นสัดส่วน 25% ของพลังงานไฟฟ้าทั้งประเทศ และมีเป้าหมายเพิ่มเป็น 38% ภายในปี 2030

ที่มา: TNN Tech

แชร์ต่อให้เพื่อน
LATEST POSTS