ฟังวิทยุออนไลน์ 24 ชั่วโมง

14 พฤศจิกายน วันเบาหวานโลก (World Diabetes Day)

     วันเบาหวานโลก (World Diabetes Day) ตั้งขึ้นโดย สมาพันธ์เบาหวานนานาชาติ (International Diabetes Federation) และองค์การอนามัยโลก (World Health Organization) ในปี ค.ศ. 1991 (พ.ศ. 2534) โดยคำนึงถึงอุบัติการณ์ของโลกเบาหวาน ซึ่งเพิ่มขึ้นอย่างมากทั่วโลก และได้กลายเป็นวันสหประชาชาติอย่างเป็นทางการในปี 2006 โดยมีข้อมติแห่งสหประชาชาติ 61/225 ให้ตรงกับวันที่ 14 พฤศจิกายน ของทุกปี ตามวันเกิดของ เซอร์เฟรเดอริก แบนติง ซึ่งเป็นผู้ค้นพบอินซูลินร่วมกับ ชาร์ลส์ เบสต์ ในปี 1922

     วันเบาหวานโลก มีสัญลักษณ์คือ “วงกลมสีฟ้า” โดย วงกลม สื่อถึงชีวิตและสุขภาพ สีฟ้า สื่อถึง ท้องฟ้า ซึ่งของทุกชาติจะเป็นหนึ่งเดียวกัน “วงกลมสีฟ้า” จึงหมายถึง การรวมกันเป็นหนึ่งเดียวของชุมชน ที่เกี่ยวข้องกับเบาหวานเพื่อเผชิญกับภาวะเบาหวานทั่วโลก

ที่มา: THE STANDARD, The World Medical Center.com

แชร์ต่อให้เพื่อน
LATEST POSTS