ฟังวิทยุออนไลน์ 24 ชั่วโมง

14 มิถุนายน วันผู้บริจาคโลหิตโลก World Blood Donor Day

     องค์การอนามัยโลก (WHO) สหพันธ์สภากาชาดและสภาเสี้ยววงเดือนแดงระหว่างประเทศ (IFRC) สหพันธ์ผู้บริจาคโลหิตระหว่างประเทศ (FIODS) และสมาคมบริการโลหิตระหว่างประเทศ (ISBT) กำหนดให้วันที่ 14 มิถุนายนของทุกปีเป็นวันผู้บริจาคโลหิตโลก (World Blood Donor Day) เพื่อเป็นวันที่ระลึกถึง ดร.คาร์ล แลนด์สไตเนอร์ (Karl Landsteiner) แพทย์ชาวออสเตรีย-อเมริกัน ที่มีชีวิตอยู่ในช่วงปี ค.ศ. 1868-1943 (14 มิถุนายน เป็นวันคล้ายวันเกิดของดร.คาร์ล) ซึ่งเป็นผู้ที่ประสบความสำเร็จในการจำแนกหมู่โลหิต A, B และ O ซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งต่องานบริการโลหิตของโลก และได้รับรางวัลโนเบลสาขาสรีรวิทยา หรือแพทยศาสตร์ ในปี 1930

ที่มา: THE STANDARD

แชร์ต่อให้เพื่อน
LATEST POSTS