ฟังวิทยุออนไลน์ 24 ชั่วโมง

ญี่ปุ่นเห็นความสำคัญ Life Work Balance ปรับวันทำงาน 4 วันหยุด 3 วัน

     หลายบริษัทในญี่ปุ่นมองเห็นความสำคัญของ Life Work Balance เริ่มออกนโยบายเพิ่มวันหยุด ปรับวันทำงาน ให้พนักงานทำงาน 4 วันหยุด 3 วัน เพื่อให้พนักงานได้มีสมดุลในชีวิตส่วนตัวและครอบครัวที่ดีขึ้น มีเวลาเพิ่มทักษะด้านอื่นๆ และยังช่วยป้องกันพนักงานลาออกจากงานที่หนักเกินไป

     บริษัท Panasonic Holding Corporation เป็นบริษัทล่าสุดที่ให้ทำ 4 หยุด 3 โดยบริษัทจะให้พนักงานบางคนมีทางเลือก เนื่องจากจะเป็นประโยชน์ต่อพนักงานในด้านต่างๆ เช่น การเลี้ยงเด็ก การดูแลผู้สูงอายุในครอบครัว หรือทำงานอาสาช่วยสังคมต่างๆ โดย Panasonic ได้เริ่มโครงการทดลองนี้ ร่วมกับบริษัทอื่นๆ เช่น กลุ่มบริษัท Hitachi Ltd. Mizuho Financial Group Inc. และ Fast Retailing Co. ซึ่งเป็นบริษัทที่ทำเสื้อผ้า Uniqlo

     นาย ยูกิ คูซูมิ ประธานของ Panasonic กล่าวว่า "เป็นความรับผิดชอบของเราที่จะต้องสร้างสมดุลระหว่างชีวิตส่วนตัวและชีวิตการทำงานให้กับพนักงานที่มีความหลากหลายของเรา"

     ปีที่แล้ว มีบริษัทร้อยละ 8.5 ให้พนักงานทำงานน้อยกว่า 5 วัน ต่อสัปดาห์ ตามการสำรวจของกระทรวงแรงงานซึ่งจัดทำโดยบริษัทกว่า 4,000 แห่ง อย่างไรก็ตามยังมีคนคิดต่างออกไป เพราะบางบริษัทที่พนักงานไม่เพียงพอ อาจมีภาระงานมากเกินไป ทำให้งานไม่ทัน

ที่มา: facebook.com/smartsme

แชร์ต่อให้เพื่อน
LATEST POSTS