ฟังวิทยุออนไลน์ 24 ชั่วโมง

กระทรวงสาธารณะสุข ชวนตรวจสอบข้อมูลส่วนบุคคล บนแอป “หมอพร้อม”

     หลายกิจกรรมภายในประเทศไทยที่เริ่มกลับมาจัดงานกันอย่างต่อเนื่อง ภายใต้มาตรการความปลอดภัยของกระทรวงสาธารณะสุข และเงื่อนไขของแต่ละจังหวัด เริ่มมีการแสดงข้อมูลการฉีดวัคซีน เพื่อแสดงความมั่นใจก่อนเข้าร่วมงานต่าง ๆ

     ข้อมูลการฉีดวัคซีน Covid-19 ที่แสดงในแอปพลิเคชั่น “หมอพร้อม” สามารถใช้แสดง เพื่อยืนยันข้อมูลส่วนบุคคลกรณีการรับวัคซีนได้ โดยในขณะนี้ กระทรวงสาธารณะสุข ออกแจ้งถึงการรับเรื่อง กรณีการลงข้อมูลไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้องภายในแอปพลิเคชั่น หรือ Line Official “หมอพร้อม” หากพบข้อมูลไม่ครบ หรือ ไม่ถูกต้อง ต้องรีบแจ้งไปยังสถานที่ หรือหน่วยงานที่ท่านเข้ารับวิคซีน  เพราะเนื่องด้วยข้อมูลใน Digital Health Pass จะเป็นข้อมูลที่สามารถนำไปใช้แสดงการรับรองการรับวัคซีนได้

     เบื้องต้นขณะนี้ กระทรวงสาธารณะสุข ได้ทำการประสานหน่วยบริการฉีดวัคซีน ผู้รับผิดชอบโครงการต่าง ๆ เร่งทำการบันทึกผลการฉีดวัคซีนให้เป็นปัจจุบัน เพื่อประโยชน์ของประชาชนที่รับวัคซีนไปแล้วก่อนหน้านี้

ข้อมูล: komchadluek.net

แชร์ต่อให้เพื่อน
LATEST POSTS