ฟังวิทยุออนไลน์ 24 ชั่วโมง

Chula Zero Waste และ Food for Fighters เปิดรับบริจาคปิ่นโตและกล่องข้าวพลาสติกใช้ซ้ำ

     Chula Zero Waste และ Food for Fighters เปิดรับบริจาคปิ่นโตและกล่องข้าวพลาสติกใช้ซ้ำที่มีอยู่แล้ว อยู่ในสภาพดี แข็งแรง ล้างทำความสะอาดได้ (ไม่รับกล่องแบบใช้แล้วทิ้ง) เพื่อส่งต่อให้ชุมชนชุมชนวัดโสมนัส และชุมชนจักรพรรดิพงษ์ ในย่านนางเลิ้ง ใช้ใส่อาหารที่ได้รับจากครัวกลางของชุมชน เพื่อช่วยชุมชนและลดขยะจากกล่องอาหาร ภาชนะ ช้อนส้อมแบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง ในสถานการณ์ Covid-19

     สามารถส่งปิ่นโต/กล่องข้าวไปที่ ศูนย์ข้าวเพื่อหมอ Food for Fighters (FFF)  สมาคมนิสิตเก่า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทร. 02-016-9910 เขียนแปะหน้ากล่องว่า บริจาคปิ่นโต/กล่องข้าว

หากไม่มีปิ่นโต แต่อยากสนับสนุน โครงการ Food for Fighters

     สามารถสนับสนุนการดำเนินงานของครัวชุมชน โดยโอนเงินเข้าเลขที่บัญชี 109-249780-3 มูลนิธิคุวานันท์ ธนาคารไทยพาณิชย์ (หักลดหย่อนภาษีได้) และระบุตรงหมายเหตุว่า "ปิ่นโต" หรือ "PintoFighter" แล้วส่งหลักฐานการโอนเงินมาที่ line ID:@silvervoyage

     อาหารจากครัวชุมชนจะทำวันละ 1 มื้อ มีอาหารหลัก 2 อย่างและขนม 1 อย่าง แจกอย่างน้อย 100 ชุด/วัน และบางวันอาจจะมากถึง 350 ชุด ในการทำอาหารมีค่าใช้จ่ายวันละประมาณ 3,500 บาท สำหรับอาหาร 100 ชุด

ที่มา: facebook.com/chulazerowaste

แชร์ต่อให้เพื่อน
LATEST POSTS