SUNSHINE RECOMMEND
โลหิตคืนชีวิต

Sunshine Radio ร่วมกับสภากาชาดไทย และศูนย์การค้าแปซิฟิค พาร์ค ศรีราชา

ชวนคุณผู้ฟังใจดี ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมดีๆ " โลหิตคืนชีวิต "

มาร่วมช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยการบริจาคเลือดผ่านโครงการโลหิตคืนชีวิต ณ ชั้น 4  ศูนย์การค้าแปซิฟิค พาร์ค ศรีราชา    วันที่ 21 พฤศจิกายน 2560   เวลา 11.00 - 14.00 น.

มาร่วมกันให้..และคุณจะได้ความสุขกลับคืนด้วยนะ :)