HOTSPOT
ผอ.ทลฉ. ให้การต้อนรับ ผอ. สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดชลบุรี
ยอดวิว: 8 ครั้ง
ทลฉ. ร่วมงานต้อนรับเรือ MVMSC MINA ที่เข้าเทียบท่า
ยอดวิว: 9 ครั้ง
ประธานคณะกรรมาธิการการคมนาคม วุฒิสภา เข้าดูงานที่ ทลฉ.
ยอดวิว: 8 ครั้ง
ผู้แทน ทลฉ. มอบเงินสนับสนุนการจัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์ลูกกุ้งแชบ๊วย ครั้งที่ 32
ยอดวิว: 8 ครั้ง
ผู้แทนท่าเรือแหลมฉบัง ร่วมงานทำบุญกลางบ้านของชุมชนบ้านเนินทราย
ยอดวิว: 20 ครั้ง
ทลฉ. เข้าร่วมโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ
ยอดวิว: 19 ครั้ง
ผู้แทน ทลฉ. เข้าร่วมพิธีส่งมอบฝายในโครงการ ฅน...เก็บน้ำให้แผ่นดิน
ยอดวิว: 14 ครั้ง
ผอ.ทลฉ. เป็นประธานในการเปิดการสัมมนาโลจิสติกส์
ยอดวิว: 16 ครั้ง
พบกับ ซีเจ ซูเปอร์มาร์เก็ต 48 สาขา ในจังหวัดชลบุรี
ยอดวิว: 41 ครั้ง
โปรโมชั่นพิเศษ เดือนกรกฎาคม ที่ซีเจ ซูเปอร์มาร์เก็ต
ยอดวิว: 34 ครั้ง
ผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง เป็นประธานในการประชุมผู้บริหารท่าเรือแหลมฉบัง ครั้งที่ 2
ยอดวิว: 25 ครั้ง
ผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง เป็นประธานในพิธีมอบเงินสนับสนุนโครงการพัฒนาภาษาอังกฤษสำหรับเยาวชน
ยอดวิว: 20 ครั้ง
ผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง เข้าร่วมกิจกรรม “เติมศีล เติมบุญ”
ยอดวิว: 20 ครั้ง
ท่าเรือแหลมฉบัง จัดการฝึกอบรม การพัฒนาเทคนิคการสอนงานของท่าเรือแหลมฉบัง
ยอดวิว: 19 ครั้ง
ผู้แทนจากท่าเรือแหลมฉบัง เข้าร่วมงาน Laem Chabang Logistic Fair 2020
ยอดวิว: 23 ครั้ง
ผอ.ทลฉ. เป็นประธานเปิดโครงการสำรวจความพึงพอใจของลูกค้า
ยอดวิว: 7 ครั้ง
ท่าเรือแหลมฉบัง ให้การต้อนรับรองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี พร้อมคณะ
ยอดวิว: 27 ครั้ง
ทลฉ. เป็นประธานในการประชุม หารือในการแก้ไขปัญหา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การยกขนตู้สินค้า
ยอดวิว: 18 ครั้ง
ท่าเรือแหลมฉบัง เป็นประธานการประชุมตามประกาศ การท่าเรือแห่งประเทศไทย
ยอดวิว: 17 ครั้ง
ท่าเรือแหลมฉบัง เข้าร่วมประชุม เพื่อประชาสัมพันธ์การดำเนินการตามโครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณปากคลองบางล
ยอดวิว: 16 ครั้ง
ผอ.ทลฉ. เป็นประธานกล่าวเปิดงานมอบถุงยังชีพให้กับชุมชนในเขตเทศบาลนครแหลมฉบัง
ยอดวิว: 18 ครั้ง
รอง ผอ.ทลฉ. เป็นประธานในการประชุมหารือการพัฒนาระบบ Smart Port ที่ท่าเรือแหลมฉบัง
ยอดวิว: 15 ครั้ง
ทลฉ. ร่วมทำบุญหล่อเทียนพรรษาถวายให้กับวัดในเขตพื้นที่ 3 เทศบาลรอบท่าเรือแหลมฉบัง
ยอดวิว: 6 ครั้ง
ทลฉ. ให้การต้อนรับ รองประธานคณะกรรมาธิการการอุตสาหกรรม สภาผู้แทนราษฎร
ยอดวิว: 9 ครั้ง
ท่าเรือแหลมฉบัง มอบเงินสนับสนุนในโครงการท่าเรือแหลมฉบังสู้โควิด-19 ไปด้วยกัน
ยอดวิว: 8 ครั้ง
ทลฉ. เป็นผู้แทนท่าเรือแหลมฉบัง ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพ
ยอดวิว: 68 ครั้ง
ผอ.ทลฉ. เข้าร่วมงานต้อนรับเรือ M.V.MSC ISTANBUL
ยอดวิว: 73 ครั้ง
ทลฉ. เข้าร่วมมอบถุงยังชีพให้กับผู้ได้รับผลกระทบจากมาตรการป้องกันแก้ไขปัญหาโรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019
ยอดวิว: 62 ครั้ง
ท่าเรือแหลมฉบัง จัดโครงการท่าเรือแหลมฉบังสู้ COVID-19 ไปด้วยกัน
ยอดวิว: 137 ครั้ง
ทลฉ. ให้การต้อนรับและแสดงความคิดเห็นกับคณะสำนักแผนงาน กรมทางหลวง
ยอดวิว: 110 ครั้ง
ท่าเรือแหลมฉบัง สนับสนุนตู้น้ำปันสุข รวม 10 ตู้
ยอดวิว: 145 ครั้ง
ทลฉ. เข้าร่วมกิจกรรม Go Green Port 2020
ยอดวิว: 135 ครั้ง
ผอ.สำนักปฏิบัติการ ทลฉ. เป็นประธานการประชุมพร้อมแจ้งประกาศ
ยอดวิว: 106 ครั้ง
ผอ.กองการท่า ทลฉ. เป็นประธานในการประชุม เรื่อง การปฏิบัติงานเรือและสินค้า ตามสัญญา ลงทุน บริหาร และป
ยอดวิว: 86 ครั้ง
ผอ.ทลฉ. เข้าร่วมงานตรวจรับรถไฟฟ้าสายสีทองขบวนแรกของประเทศไทย
ยอดวิว: 64 ครั้ง
แผนกสวัสดิการ กองการบุคคล ทลฉ.จัดโครงการ ทลฉ.ร่วมใจบริจาคโลหิต
ยอดวิว: 44 ครั้ง
ทลฉ. เปิดการฝึกอบรม การพัฒนาเทคนิคการสอนงานของท่าเรือแหลมฉบัง
ยอดวิว: 44 ครั้ง
ทลฉ. ร่วมประชุมหารือโครงการ ทลฉ.สู้ COVID-19 ไปด้วยกัน กับผู้แทนชุมชน
ยอดวิว: 35 ครั้ง
ทลฉ.มอบเงินสนับสนุนในการจัดงานวันบุรพาจารย์
ยอดวิว: 45 ครั้ง
ทลฉ. มอบเงินสนับสนุนโครงการปันน้ำใจให้น้องผู้บกพร่องทางการเห็นให้กับโรงเรียนสอนคนตาบอดมหาไถ่พัทยา
ยอดวิว: 41 ครั้ง
กองการช่าง ทลฉ. ดำเนินการ ปรับสภาพพื้นผิวการจราจรที่ชำรุด
ยอดวิว: 36 ครั้ง
ทลฉ.ร่วมกิจกรรมโครงการ ท่าเรือแหลมฉบัง สู้โควิด-19 ไปด้วยกัน
ยอดวิว: 30 ครั้ง
ผู้บริหาร ทลฉ. มอบหน้ากากผ้าให้กับบุคลากรปฏิบัติงาน ทลฉ.
ยอดวิว: 34 ครั้ง
ผู้บริหาร ทลฉ. ได้ให้ข้อมูล ความคิดเห็นเกี่ยวกับการสำรวจความพึงพอใจของลูกค้า
ยอดวิว: 52 ครั้ง
พบกับ ซีเจ ซูเปอร์มาร์เก็ต 47 สาขา ในจังหวัดชลบุรี
ยอดวิว: 106 ครั้ง
โปรโมชั่นพิเศษที่ ซีเจ ซูเปอร์มาร์เก็ต ตั้งแต่วันที่ 11 - 24 มิ.ย. 63
ยอดวิว: 93 ครั้ง
ทลฉ. จัดประชุมการสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างภายในท่าเรือแหลมฉบัง
ยอดวิว: 166 ครั้ง
หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน ตรวจเยี่ยม ทลฉ.
ยอดวิว: 166 ครั้ง
ผอ.ทลฉ. เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำแผนงาน/โครงการ ปีงบประมาณ 2564-2566
ยอดวิว: 135 ครั้ง
พบกับ ซีเจ ซูเปอร์มาร์เก็ต 46 สาขา ในจังหวัดชลบุรี
ยอดวิว: 258 ครั้ง
ผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง มอบหน้ากากผ้า
ยอดวิว: 194 ครั้ง
ซ๊เจพร้อมยืนเคียงข้างคนไทย รวมใจฝ่าวิกฤต
ยอดวิว: 329 ครั้ง
ผอ.ทลฉ.ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมขัง
ยอดวิว: 157 ครั้ง
ผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง ลงพื้นที่ สำรวจน้ำท่วมขัง
ยอดวิว: 165 ครั้ง
ผอ.ทลฉ. ลงพื้นที่ ศูนย์พัฒนาท่าเทียบเรือชายฝั่ง
ยอดวิว: 140 ครั้ง
ผอ.ทลฉ. ลงพื้นที่ โครงการ SRTO
ยอดวิว: 105 ครั้ง
ทลฉ. ลงพื้นที่ปฏิบัติการฉีดน้ำยาฆ่าเชื้อโรค
ยอดวิว: 65 ครั้ง
ร่วมบริจาคโลหิต ฝ่าวิกฤติ Covid-19
ยอดวิว: 174 ครั้ง
พบกับ ซีเจ ซูเปอร์มาร์เก็ต 45 สาขา ในจังหวัดชลบุรี
ยอดวิว: 199 ครั้ง
โปรโมชั่นพิเศษ เดือนเมษายน ที่ซีเจ ซูเปอร์มาร์เก็ต
ยอดวิว: 207 ครั้ง
ผอ.ทลฉ.มอบเงินสนับสนุนกองทุนส่งเสริมและพัฒนาสมาคมสื่อมวลชนศรีราชา
ยอดวิว: 135 ครั้ง
พิธีเปิดท่าเทียบเรือชายฝั่ง (ท่าเทียบเรือ A)
ยอดวิว: 172 ครั้ง
วันพักผ่อนดีๆที่ โรงแรมแปซิฟิค พาร์ค
ยอดวิว: 184 ครั้ง
โปรโมชั่นพิเศษที่ ซีเจ 11 - 24 มี.ค. 63
ยอดวิว: 229 ครั้ง
ทลฉ. ให้การต้อนรับประธานคณะอนุกรรมาธิการ ติดตามการปฏิรูปประเทศ
ยอดวิว: 149 ครั้ง
ททท.สำนักงานจันทบุรี ชวนมา "สุข กิน ฟิน เที่ยว @ จันทบุรี"
ยอดวิว: 319 ครั้ง
พบกับ ซีเจ ซูเปอร์มาร์เก็ต 44 สาขา ในจังหวัดชลบุรี
ยอดวิว: 290 ครั้ง
ทลฉ. พิธีวางศิลาฤกษ์โรงพ่นสีใหม่บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส
ยอดวิว: 169 ครั้ง
ทลฉ. สนับสนุนการแข่งขันฟุตบอลให้กับชุมชนบ้านโรงโป๊ะ หมู่ที่ 3
ยอดวิว: 188 ครั้ง
ทลฉ. จัดฝึกอบรมหลักสูตรระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์
ยอดวิว: 175 ครั้ง
ทลฉ.ร่วมแสดงความยินดี ในพิธีเปิดอาคารผู้โดยสารเรือเฟอร์รี่
ยอดวิว: 146 ครั้ง
BSAA Member Get Together Cocktail Party
ยอดวิว: 178 ครั้ง
ทลฉ.ต้อนรับเอกอัครราชทูตญี่ปุ่น ประจำประเทศไทย และคณะ
ยอดวิว: 152 ครั้ง
ทลฉ. ชี้แจงสถานการณ์ไวรัสโคโรน่า
ยอดวิว: 162 ครั้ง
ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ตรวจราชการ ณ ทลฉ.
ยอดวิว: 155 ครั้ง
เมนูสุดพิเศษรับวาเลนไทน์ที่ The Park restaurant and Cafe
ยอดวิว: 189 ครั้ง
แปซิฟิค พาร์ค จัดงานอินดี้ อินเลิฟ 2020 ต้อนรับเทศกาลวาเลนไทน์
ยอดวิว: 160 ครั้ง
ฉลองวันวาเลนไทน์ที่ โรงแรม Siam@Siam Pattaya
ยอดวิว: 201 ครั้ง
โปรโมชั่นพิเศษที่ ซีเจ 11 - 24 ก.พ. 63
ยอดวิว: 243 ครั้ง
ทลฉ. ฝึกซ้อมอพยพหนีไฟออกจากอาคารบริหารท่าเรือแหลมฉบัง ประจำปี 2563
ยอดวิว: 157 ครั้ง
ทลฉ.ต้อนรับเจ้าหน้าที่จากท่าเรือคิตาคิวชู
ยอดวิว: 168 ครั้ง
ทลฉ. ให้การต้อนรับต้อนรับคณะจาก Faclty of Agribusiness And Commerce,Lincoin University ประเทศนิวซีแล
ยอดวิว: 232 ครั้ง
ทลฉ. ต้อนรับคณะ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
ยอดวิว: 212 ครั้ง
เรือปฐมฤกษ์ ณ ท่าเทียบเรือ A ท่าเรือแหลมฉบัง
ยอดวิว: 214 ครั้ง
ทลฉ. แสดงความยินดี ในโอกาสเปิดอาคารศูนย์ตรวจการทางทะเลแห่งใหม่
ยอดวิว: 173 ครั้ง
LCP 29th Anniversary : LET’S ROCK
ยอดวิว: 171 ครั้ง
วันคล้ายวันสถาปนาท่าเรือแหลมฉบัง ครบรอบ 29 ปี
ยอดวิว: 208 ครั้ง
WIND Clinic คว้ารางวัล Ulthera 3 ปีซ้อน ภายในงาน Merz Gala Thai Night
ยอดวิว: 254 ครั้ง
บุฟเฟ่ต์มื้อค่ำต้อนรับตรุษจีน Golden Fortune Buffet โรงแรมสยาม แอ็ท สยาม ดีไซน์ โฮเต็ล พัทยา
ยอดวิว: 238 ครั้ง
ประธานกรรมการ กทท. ลงพื้นที่ ณ ทลฉ.
ยอดวิว: 249 ครั้ง
ผอ.ทลฉ. สวัสดีปีใหม่ หน่วยงานราชการ ผู้ประกอบการฯเขต ทลฉ.
ยอดวิว: 262 ครั้ง
หัวหน้าด่านกักกันสัตว์ชลบุรี สวัสดีปีใหม่ ผอ.ทลฉ.
ยอดวิว: 286 ครั้ง
ทลฉ.ให้การต้อนรับ คณะโรงเรียนเสนาธิการทหารเรือ
ยอดวิว: 229 ครั้ง
ทลฉ. ต้อนรับคณะนายทหารนักเรียน หลักสูตร ชั้นนายพัน เหล่าทหารขนส่ง
ยอดวิว: 184 ครั้ง
เฮงๆ รับปีหนูทอง ช็อปที่ซีเจยิ่งช้อปยิ่งคุ้ม
ยอดวิว: 333 ครั้ง
ทีมงาน csr ทลฉ. มอบของขวัญ จัดซุ้มอาหารทะเล ในงานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่ให้ผู้พิการ
ยอดวิว: 217 ครั้ง
มอบรางวัลผู้โชคดีจากกิจกรรม แปซิฟิค พาร์ค ช่วยจ่าย
ยอดวิว: 316 ครั้ง
ผู้แทน ทลฉ. เข้าร่วมมอบกระเช้าแสดงความยินดีกับ พลเรือโทวราห์ แทนขำ ผุ้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ
ยอดวิว: 268 ครั้ง
ผอ.ทลฉ. เป็นประธานในการประชุมร่วมระหว่าง ทลฉ. กับ ผู้ประกอบการในเขต ทลฉ. ครั้งที่ 1
ยอดวิว: 190 ครั้ง
ผอ.ทลฉ. ให้การต้อนรับ ท่านกงสุล ณ มณฑลเสฉวน
ยอดวิว: 289 ครั้ง
ผอ.ทลฉ. เป็นประธานในงานพิธีมอบเงินสนับสนุนโครงการพัฒนาภาษาอังกฤษสำหรับเยาวชนในพื้นที่โดยรอบท่าเรือแห
ยอดวิว: 192 ครั้ง
ทลฉ. บรรยายสรุปกิจการให้กับ คณะอาจารย์และนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
ยอดวิว: 187 ครั้ง
ทลฉ. ให้การต้อนรับ และบรรยายสรุปกิจการ ให้กับ Mr.Hosomi Kenichi
ยอดวิว: 198 ครั้ง
ทลฉ.ให้การต้อนรับ และบรรยายสรุปกิจการของท่าเรือแหลมฉบัง ให้กับ รองนายกเทศมนตรีเมืองรือจ้าว และคณะ
ยอดวิว: 176 ครั้ง
ทลฉ. ให้การต้อนรับ ผู้บริหารหลักสูตร “ผู้บริหารระดับสูงด้านการพัฒนาผู้นำเมือง”
ยอดวิว: 117 ครั้ง
ทลฉ. บรรยายสรุปกิจการของท่าเรือแหลมฉบัง ให้กับคณะจากกลุ่มประสานงานบุคคลรัฐวิสาหกิจ
ยอดวิว: 183 ครั้ง
ผอ.ทลฉ. ร่วมกิจกรรม “เติมศีล เติมบุญ” ประจำเดือนธันวาคม
ยอดวิว: 120 ครั้ง
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานงานการสาธิตการปฏิบัติการฉุกเฉินทางอากาศในเขต EEC
ยอดวิว: 160 ครั้ง
ผอ.ทลฉ. เป็นประธานในโครงการกิจกรรมวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอ
ยอดวิว: 156 ครั้ง
ยิ่งช้อป ยิ่งคุ้ม ที่ซีเจ ซูเปอร์มาร์เก็ต
ยอดวิว: 272 ครั้ง
โปรโมชั่นสุด Surprise ที่ WIND Clinic
ยอดวิว: 381 ครั้ง
ซีเจ ซูเปอร์มาร์เก็ต สาขาใหม่ สาขาคลองตำหรุ ติดกับศาลไทรฤยทิพย์
ยอดวิว: 429 ครั้ง
ทลฉ. ให้การต้อนรับกรมยุทธศึกษาทหารอากาศ
ยอดวิว: 263 ครั้ง
วทร. รุ่นที่ 52 ดูงาน ทลฉ.
ยอดวิว: 391 ครั้ง
คณะนักลงทุนและเจ้าหน้าที่จากจังหวัดฟุกุโอกะ ดูงาน ทลฉ.
ยอดวิว: 215 ครั้ง
S&P Global Ratings ดูงาน ทลฉ.
ยอดวิว: 246 ครั้ง
รอง ผอ.ทลฉ. ร่วมงาน TNSC 25th Anniversary
ยอดวิว: 284 ครั้ง
ทลฉ.มอบเงินสนับสนุน "JET SKI WORLD CUP 2019"
ยอดวิว: 246 ครั้ง
ทลฉ.ร่วมงานฉลองครบรอบ 130 ปี ท่าเรือคิตาคิวชู
ยอดวิว: 246 ครั้ง
รอง ผอ.ทลฉ. ร่วมงานส่งออกรถยนต์และมอเตอร์ไซค์ BMW
ยอดวิว: 280 ครั้ง
คณะผู้เข้าร่วมสัมมนาจากท่าเรือคิตาคิวชูและสมาคมส่งเสริมการขนส่งสินค้าท่าเรือคิตาคิวชู ได้เข้าเยี่ยมช
ยอดวิว: 185 ครั้ง
ทลฉ.ให้การต้อนรับคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
ยอดวิว: 247 ครั้ง
ทลฉ. จัดกิจกรรมเติมศีล เติมบุญ ประจำเดือนพฤศจิกายน 62
ยอดวิว: 247 ครั้ง
ทลฉ.ให้การต้อนรับผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 1
ยอดวิว: 275 ครั้ง
ทลฉ.ให้การต้อนรับคณะกรรมาธิการศาล
ยอดวิว: 297 ครั้ง
โรงเรียนนายทหารอากาศอาวุโส ดูงาน ทลฉ.
ยอดวิว: 224 ครั้ง
ทลฉ. ร่วมพิธีต้อนรับรถไฟฟ้าชุดแรก
ยอดวิว: 240 ครั้ง
ซีเจ ซูเปอร์มาร์เก็ต สาขาใหม่ สาขาเพชรบ้านสวน ใกล้ซอยเพชรบ้านสวน 10
ยอดวิว: 469 ครั้ง
เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐไอร์แลนด์ประจำประเทศไทย ดูงาน ทลฉ.
ยอดวิว: 267 ครั้ง
ผอ.ทลฉ. แสดงความยินดีกับ ผอ.ศุลกากร.
ยอดวิว: 404 ครั้ง
ทลฉ. ต้อนรับ Mr.Dai Xiang ,CEO Of Guangxi Beibu Gulf International Port
ยอดวิว: 283 ครั้ง
ม.อุบลราชธานี ดูงาน ทลฉ.
ยอดวิว: 305 ครั้ง
ทลฉ. เข้าร่วมกฐินสาสามัคคี
ยอดวิว: 230 ครั้ง
ทลฉ. ให้การต้อนรับคณะจากวิทยาลัย logistic and supply chain ม.ศรีปทุม
ยอดวิว: 235 ครั้ง
ทลฉ. เปิดกิจกรรม “จิตอาสาท่าเรือแหลมฉบัง รักษ์สิ่งแวดล้อม”
ยอดวิว: 74 ครั้ง
ทลฉ. ให้การต้อนรับคณะจากสมาคมตัวแทนออกของรับอนุญาตไทย. October 24 at 4:16 PM ·
ยอดวิว: 178 ครั้ง
ทลฉ. ให้การต้อนรับมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
ยอดวิว: 215 ครั้ง
คณะจากศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ดูงาน ทลฉ
ยอดวิว: 225 ครั้ง
รองผอ.ทลฉ. ร่วมกิจกรรม เติมศีล เติมบุญ
ยอดวิว: 218 ครั้ง
Pizza Plaza ทำพิซซ่าและอบพิซซ่าแสนอร่อยด้วยตัวคุณเอง
ยอดวิว: 277 ครั้ง
ทลฉ. มอบเงินสนับสนุน “แหลมฉบัง ยูธ คัพ” ครั้งที่ 5.
ยอดวิว: 191 ครั้ง
ทลฉ. ให้การต้อนรับคณะผู้แทนจากหอการค้าและอุตสาหกรรมเมืองโอซาก้า
ยอดวิว: 205 ครั้ง
ผู้แทนท่าเรือแหลมฉบัง เข้าร่วมโครงการกิจกรรมวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลด
ยอดวิว: 160 ครั้ง
ผู้แทนท่าเรือแหลมฉบัง เข้าร่วมงานประเพณีรับท้องข้าว 2562
ยอดวิว: 249 ครั้ง
2 พ.ย. มีนัดกับ ทอม อิศรา ที่ ALEXA BEACH CLUB PATTAYA
ยอดวิว: 393 ครั้ง
ซีเจ ซูเปอร์มาร์เก็ต สาขาใหม่ สาขาซอยอัลลายน์
ยอดวิว: 727 ครั้ง
ทลฉ.ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสครบรอบ 17 ปี สำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง
ยอดวิว: 222 ครั้ง
ทลฉ. รับรางวัลงานประกาศเกียรติคุณผลงานด้านการพัฒนาสังคมเป็นเลิศ.
ยอดวิว: 240 ครั้ง
ผอ.ทลฉ. ถ่ายทอดวิสัยทัศน์ แผนงาน/โครงการปีงบประมาณ 2563-2566
ยอดวิว: 298 ครั้ง
ทลฉ.ร่วมกับผู้ประกอบการท่าเทียบเรือและกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่อง มอบเงินให้กับโรงพยาบาลแหลมฉบัง
ยอดวิว: 200 ครั้ง
ทลฉ.จัดงานเลี้ยงเกษียณอายุราชการ 2562
ยอดวิว: 292 ครั้ง
ผู้แทนท่าเรือแหลมฉบัง ร่วมงาน 2019 China -ASEAN Port Cities Cooperation Network Work Conference
ยอดวิว: 289 ครั้ง
ทลฉ.ให้การต้อนรับเอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน.
ยอดวิว: 339 ครั้ง
ท่าเรือแหลมฉบังให้การต้อนรับคณะจากกระทรวงการต่างประเทศ
ยอดวิว: 278 ครั้ง
ผู้แทนท่าเรือแหลมฉบัง เข้าร่วมกิจกรรมปลูกป่า Go Green 2019
ยอดวิว: 276 ครั้ง
ผู้แทน ทลฉ. ให้การต้อนรับคณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน ในพื้นที่จ.ภาคตะวันออก
ยอดวิว: 643 ครั้ง
ซีเจ ซูเปอร์มาร์เก็ต สาขาใหม่ สาขาเกาะโพธิ์
ยอดวิว: 672 ครั้ง
ทลฉ.ให้การต้อนรับเอกอัครราชทูต ประจำกรุงนิวเดลี พร้อมคณะนักธุรกิจ
ยอดวิว: 286 ครั้ง
โรงเรียนบุญจิตวิทยา เข้าดูงานท่าเรือแหลมฉบัง
ยอดวิว: 318 ครั้ง
บ.เอเวอร์กรีน มอบเงินสนับสนุน งานวิ่งท่าเรือแหลมฉบัง มินิมาราธอน ครั้งที่ 2
ยอดวิว: 235 ครั้ง
ผอ.สำนักบริหารงานสนับสนุน ทลฉ.เข้าร่วมพิธียกเสาเอก
ยอดวิว: 294 ครั้ง
รชค. ตรวจเยี่ยม ทลฉ. พร้อมมอบนโยบายให้กับพนักงาน ทลฉ.
ยอดวิว: 299 ครั้ง
ผู้ตรวจราชการกระทรวงดิจิตอล ดูงาน ทลฉ.
ยอดวิว: 294 ครั้ง
ทลฉ.เปิดโครงการทุนการศึกษาอย่างยั่งยืนสำหรับเยาวชนในชุมชนรอบท่าเรือแหลมฉบัง ปีการศึกษา 2562
ยอดวิว: 226 ครั้ง
ผอ.ทลฉ. เข้าร่วมงานและบรรยายสรุปในงาน Port of Osaka Seminar in Bangkok
ยอดวิว: 253 ครั้ง
แปซิฟิคพาร์ค ศรีราชา ชวนเที่ยวงาน มหกรรมขนุนและสินค้าเกษตรเมืองชล
ยอดวิว: 249 ครั้ง
Dripoly Cafe เปิดคอร์สสอนชงกาแฟ
ยอดวิว: 1,436 ครั้ง
พบกับ ซีเจ ซูเปอร์มาร์เก็ต ใกล้บ้านคุณ 38 สาขา ในจังหวัดชลบุรี
ยอดวิว: 592 ครั้ง
ทลฉ.จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการและฝึกซ้อมการรักษาความปลอดภัย ท่าเรือแหลมฉบัง
ยอดวิว: 268 ครั้ง
ทลฉ.ให้การต้อนรับผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม และคณะ
ยอดวิว: 365 ครั้ง
ทลฉ.สนับสนุนค่าอาหารรำวงพื้นบ้าน เทศบาลนครแหลมฉบัง
ยอดวิว: 358 ครั้ง
ทลฉ.มอบเงินสนับสนุนรำลึก 16 ปี คุณพ่อเรย์.
ยอดวิว: 354 ครั้ง
ทลฉ.ให้การต้อนรับ คณะสำนักงาน ก.พ.ร.
ยอดวิว: 353 ครั้ง
ทลฉ.ให้การต้อนรับ ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
ยอดวิว: 326 ครั้ง
ทลฉ.จัดงานเฉลิมพระสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
ยอดวิว: 223 ครั้ง
ทลฉ.จัดอบรม เรื่อง สถาบันพระมหากษัตริย์ไทยโดยวิทยากรจิตอาสา 904
ยอดวิว: 259 ครั้ง
ทลฉ.มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบเหตุเพลิงไหม้บ้าน ณ ทุ่งกราด
ยอดวิว: 228 ครั้ง
บอกรักแม่ในวันแม่ปีนี้ด้วยโปรโมชั่นดีๆ จากโรงแรมสยามแอ็ทสยาม ดีไซน์โฮเต็ล พัทยา
ยอดวิว: 273 ครั้ง
ผอ.ทลฉ. ร่วมงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
ยอดวิว: 318 ครั้ง
ทลฉ. จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ยอดวิว: 271 ครั้ง
แปซิฟิคพาร์ค ชวนนักเรียนประกวดวาดภาพ “ภาพนี้เพื่อแม่”
ยอดวิว: 268 ครั้ง
ผอ.สำนักบริหารงานสนับสนุน ทลฉ. เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาอาชีพและเสริมสร้างรายได้ให้กับชุมชนรอบท่าเร
ยอดวิว: 294 ครั้ง
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดมุกดาหาร ดูงาน ณ ทลฉ.
ยอดวิว: 345 ครั้ง
ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขต 8 ดูงาน ทลฉ.
ยอดวิว: 368 ครั้ง
พบกับ ซีเจ ซูเปอร์มาร์เก็ต ใกล้บ้านคุณ 37 สาขา ในจังหวัดชลบุรี
ยอดวิว: 809 ครั้ง
Sunshine on LINE
ยอดวิว: 2,167 ครั้ง