ฟังวิทยุออนไลน์ 24 ชั่วโมง

ทลฉ. ให้การต้อนรับคณะจากวิทยาลัยเทคโนโลยีวิศวกรรมแหลมฉบัง

     เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2566 เวลา 09.30 น. นายอนุศักดิ์ ดิษฐบรรจง พนักงานการสินค้า 10 และนายภคิน อันชูฤทธิ์ เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ 6 ท่าเรือแหลมฉบัง การท่าเรือแห่งประเทศไทย เป็นผู้แทนหน่วยงานให้การต้อนรับคณะจากวิทยาลัยเทคโนโลยีวิศวกรรมแหลมฉบัง ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานท่าเรือแหลมฉบัง

     ในการนี้ นายอนุศักดิ์ ฯ พาคณะฯ เข้าเยี่ยมชมการทำงานของพนักงานในห้องควบคุมระบบในการบริหารจัดการขนส่งตู้สินค้าทางรถไฟรวมทั้งอธิบายระบบต่างๆ และตอบข้อซักถาม

      จากนั้น นายภคินฯ ได้บรรยายสรุปบทบาท หน้าที่ ภารกิจ และบรรยายสรุป ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา จนถึงปัจจุบันของโครงการต่างๆ ที่ให้บริหารแล้ว เช่น  โครงการท่าเทียบเรือชายฝั่ง (ท่าเทียบเรือ A) รวมถึงความคืบหน้าโครงการท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3  ทั้งนี้ ได้ตอบข้อซักถามของคณะฯ ในประเด็นต่างๆ ณ ห้องประชุม ชั้น 4 อาคารสำนักงานศูนย์การขนส่งตู้สินค้าทางรถไฟ

แชร์ต่อให้เพื่อน
LATEST POSTS