ฟังวิทยุออนไลน์ 24 ชั่วโมง

ทลฉ. ประชุมสรุปผลการฝึกซ้อมการรักษาความปลอดภัยท่าเรือแหลมฉบัง

     เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 1 กันยายน 2566 เรือเอก กานต์ เมนะรุจิ ผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง พร้อมด้วย นายวีรชาติ พุทธรักษา ผู้ช่วยผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง และพนักงานกองการท่า ร่วมประชุมกับ ILT.Matlhew Carey และ ทีมครูฝึกจาก Washington State Partnership Program เพื่อสรุปผลการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการและฝึกซ้อมการรักษาความปลอดภัยท่าเรือแหลมฉบัง ประจำปีงบประมาณ 2566  ณ ห้องประชุม 2 อาคารบริหารท่าเรือแหลมฉบัง

     การประชุมสรุปผลครั้งนี้ ได้มีการเสนอเกี่ยวกับการเพิ่มเติมหัวข้อในการฝึกซ้อม นอกจากการฝึกซ้อม กรณีเกิดเหตุการณ์สารเคมีรั่วไหล และเหตุการณ์น้ำมันรั่วไหลในทะเล เพื่อเป็นการเพิ่มพูนทักษะการปฏิบัติงาน และเตรียมความพร้อมในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินได้อย่างทันท่วงที ปลอดภัยต่อผู้ปฏิบัติงาน และผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์ รวมทั้ง เตรียมความพร้อมสำหรับการจัดทำแผนฉุกเฉิน และการฝึกซ้อมฯ ในปี 2567 อีกด้วย

แชร์ต่อให้เพื่อน
LATEST POSTS