ฟังวิทยุออนไลน์ 24 ชั่วโมง

ผู้แทน ทลฉ. เข้ารับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณและร่วมงานวันสถาปนาวิทยาเขตศรีราชา

     เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2566 เวลา 10.00 น. นายวีรชาติ พุทธรักษา ผู้ช่วยผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง การท่าเรือแห่งประเทศไทย เป็นผู้แทนหน่วยงานเข้ารับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณและร่วมงานวันสถาปนาวิทยาเขตศรีราชา ปีที่ 28 ประจำปี 2566 

     ในการนี้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ได้รับการสนับสนุนจากท่าเรือแหลมฉบัง ที่ให้ความอนุเคราะห์ รับนิสิตเข้าฝึกงานภาคปฏิบัติในหน่วยงานด้วยดีมาโดยตลอด จึงถือว่าหน่วยงานของท่านเป็นผู้ทำคุณประโยชน์อย่างสูงต่อวิทยาเขตศรีราชา จากนั้นผู้บริหารทั้ง 2 หน่วยงานได้สนทนาและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อให้การสนับสนุนนิสิตในโอกาสต่างๆ อีกด้วย

แชร์ต่อให้เพื่อน
LATEST POSTS