ฟังวิทยุออนไลน์ 24 ชั่วโมง

ทลฉ. มอบเงินสนับสนุนการศึกษาสำหรับเยาวชนในชุมชนรอบท่าเรือแหลมฉบัง

     เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 21 สิงหาคม 2566 นายวีรชาติ พุทธรักษา ผู้ช่วยผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง เป็นประธานเปิดพิธีมอบเงินสนับสนุนโครงการทุนการศึกษาอย่างยั่งยืนสำหรับเยาวชนในชุมชนรอบท่าเรือแหลมฉบัง ประจำปีการศึกษา 2566 ณ ห้องแตรทอง 1 ศูนย์สวัสดิการท่าเรือแหลมฉบัง

     สำหรับการมอบเงินสนับสนุนโครงการทุนการศึกษาอย่างยั่งยืนสำหรับเยาวชนในชุมชนรอบท่าเรือแหลมฉบัง ประจำปีการศึกษา 2566 ท่าเรือแหลมฉบัง ได้มอบทุนการศึกษาให้เยาวชน ทั้งสิ้น 24 คน รวมเป็นเงิน 454,000 บาท จากงบประมาณด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของ ท่าเรือแหลมฉบัง

     โดยโครงการทุนการศึกษาอย่างยั่งยืนสำหรับเยาวชนในชุมชนรอบท่าเรือแหลมฉบังเป็นโครงการหนึ่งที่ได้กำหนดไว้ในกรอบการดำเนินกิจกรรมด้านสวัสดิการสังคม คุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมของคณะอนุกรรมการพัฒนาชุมชนและสังคมรอบท่าเรือแหลมฉบัง ซึ่งประกอบด้วยภาคประชาชนและหน่วยงานของรัฐฯ โดยได้พิจารณาร่วมกันอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557 และมีวัตถุประสงค์ เพื่อมอบเป็นทุนการศึกษาสำหรับเยาวชนที่มีโอกาสเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรีสถาบันอุดมศึกษา ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด โดยผ่านการคัดเลือกจากคณะอนุกรรมการพัฒนาชุมชนและสังคมรอบท่าเรือแหลมฉบัง

     โดยมี นางสาวนัฐอนันตา จินดาพงศ์เจริญ ผู้อำนวยการกองแผนงาน  พร้อมด้วย พนักงานท่าเรือแหลมฉบัง ผู้แทนชุมชนในพื้นที่รอบท่าเรือแหลมฉบัง และเยาวชนที่ได้รับทุน เข้าร่วมงาน

แชร์ต่อให้เพื่อน
LATEST POSTS