ฟังวิทยุออนไลน์ 24 ชั่วโมง

ทลฉ.ให้การต้อนรับ คณะเจ้าหน้าที่จากสำนักงานที่ปรึกษาด้านอุตสาหกรรมประจำประเทศไทย

     เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2566 เวลา 11.00 น. นายวีรชาติ พุทธรักษา ผู้ช่วยผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง และนายคริส ปีลาร่า นักวิชาการ 6 กองแผนงาน ท่าเรือแหลมฉบัง เป็นผู้แทนหน่วยงานให้การต้อนรับ คณะเจ้าหน้าที่จากสำนักงานที่ปรึกษาด้านอุตสาหกรรมประจำประเทศไทย ในโอกาสนำผู้ประกอบการและนักลงทุนชาวญี่ปุ่น เข้าศึกษาดูงานท่าเรือแหลมฉบัง

     ในการนี้ นายคริสฯ ได้บรรยายสรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านจนถึงปัจจุบัน ของท่าเรือแหลมฉบัง  รวมถึงนำเสนอถึงความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานในรูปแบบต่างๆ อาทิ ด้านระบบราง ถนน และทางน้ำ เป็นต้น

     จากนั้น นายวีรชาติฯ และ นายคริสฯ ได้นำคณะฯ มายัง หอบังคับการพัฒนาแหลมฉบัง เพื่อชมทัศนียภาพในมุมสูง  ในการนี้ นายวีรชาติฯ ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในด้านความพร้อม และ ศักยภาพของท่าเรือแหลมฉบัง เพื่อเป็นประโยชน์กับทั้ง 2 ประเทศอีกด้วย

แชร์ต่อให้เพื่อน
LATEST POSTS