ฟังวิทยุออนไลน์ 24 ชั่วโมง

ทลฉ.ให้การต้อนรับ คณะสมาคมผู้นำเข้าและส่งออกระดับมาตรฐานเออีโอ

     เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2566 เวลา 14.00 น. นายคริส ปีลาร่า นักวิชาการ 6 กองแผนงาน และ นายภคิน อันชูฤทธิ์ เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ 6 กองบริหารงานทั่วไป  เป็นผู้แทนหน่วยงานให้การต้อนรับและบรรยายสรุปความคืบหน้าโครงการพัฒนาต่างๆ และรวมถึงความคืบหน้าโครงการท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3  ให้กับ คณะสมาคมผู้นำเข้าและส่งออกระดับมาตรฐานเออีโอ (TAA)  ในโอกาสเข้าศึกษาดูงาน ณ ห้องแตรทอง 1 ศูนย์สวัสดิการท่าเรือแหลมฉบัง

     ในการนี้ คุณคริสฯ และคุณภคินฯ ได้ตอบข้อซักถามของคณะฯ ในหลายประเด็น อาทิ ท่าเรือแหลมฉบัง มีการวางแผนยุทธศาสตร์เตรียมพร้อมอย่างไรบ้างในการพัฒนาของประเทศเพื่อนบ้าน เช่น เวียดนาม เป็นต้น  จากนั้น คณะฯ เดินทางไปย่านโครงการศูนย์การขนส่งตู้สินค้าทางรถไฟ โดยมี นายอรรจน์ ตันติเวชกุล พนักงานสินค้า 10 ให้การต้อนรับและบรรยายสรุป  จากนั้น คณะฯ เดินทางไปยังย่านโครงการท่าเทียบเรือชายฝั่ง (ท่าเทียบเรือ A) เพื่อเข้ารับฟังบรรยายสรุปความคืบหน้าโครงการ โดยมี นายพีระวุฒิ ทวีนุช พนักงานการสินค้า 10 เป็นผู้ให้การต้อนรับ และบรรยายสรุป อีกด้วย

แชร์ต่อให้เพื่อน
LATEST POSTS