ฟังวิทยุออนไลน์ 24 ชั่วโมง

สร.กทท. และ ทลฉ. เข้าเยี่ยมเจ้าหน้าที่ รปภ. ของ ทลฉ. ที่ได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่

     เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2566 ประธานสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการท่าเรือแห่งประเทศไทย มอบหมายให้ นายวิรัช กองทรัพย์ กรรมการสหภาพแรงงานฯ เป็นผู้แทนมอบกระเช้าผลไม้ เพื่อเยี่ยมและให้กำลังใจ นายอนันต์ จันทร์ขวาง เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของท่าเรือแหลมฉบัง ที่ได้รับบาดเจ็บในขณะปฏิบัติหน้าที่จากการเข้าสกัดกลุ่มคนร้ายที่เข้าขโมยทรัพย์สินในเขตรั้วศุลกากร

     ทั้งนี้ ประธานสหภาพแรงงานฯ ได้ฝากความห่วงใย และขอบคุณที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละ เพื่อส่วนรวมอีกด้วย

     และเมื่อเวลา 14.00 น. เรือเอกกานต์ เมนะรุจิ ผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง, นายวีระยุทธ์ สว่างแจ้ง รองผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง, นางพรทิพา ทวีนุช ผู้อำนวยการกองบริหารงานทั่วไป และนายอภิชาติ ทองบางโปรง หัวหน้าแผนกรักษาความปลอดภัย ท่าเรือแหลมฉบัง ได้เข้าเยี่ยมอาการบาดเจ็บและให้กำลังใจ กับ นายอนันต์ จันทร์ขวาง โดยในการนี้ ผู้บริหารได้มอบเงินช่วยเหลือกับนายอนันต์ฯ เพื่อใช้จ่ายในระหว่างรักษาตัวอีกด้วย

แชร์ต่อให้เพื่อน
LATEST POSTS