ฟังวิทยุออนไลน์ 24 ชั่วโมง

ทลฉ. จัดโครงการพัฒนาอาชีพและเสริมสร้างรายได้ให้กับชุมชนรอบท่าเรือแหลมฉบัง

     เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2566 นายวีรชาติ พุทธรักษา ผู้ช่วยผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาอาชีพ และเสริมสร้างรายได้ให้กับชุมชนรอบท่าเรือแหลมฉบัง ณ ศูนย์สวัสดิการท่าเรือแหลมฉบัง

     โดยมี นางสิริมา กีรตยาคม นักบริหาร 14 ประจำผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย นายชนะพล พวงพฤกษ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการกองนิติการและจัดการทรัพย์สิน พร้อมด้วย พนักงานท่าเรือแหลมฉบัง และผู้แทนจากชุมชนโดยรอบท่าเรือแหลมฉบัง เข้าร่วมโครงการฯ

     ท่าเรือแหลมฉบัง มอบเงินสนับสนุนโครงการพัฒนาอาชีพ และเสริมสร้างรายได้ให้กับชุมชนรอบท่าเรือแหลมฉบัง เป็นจำนวนเงิน  51,180 บาท ในการจัดการฝึกสอนผลิตภัณฑ์หนังไก่กรอบ ให้กับผู้เข้าร่วมโครงการฯ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ชุมชนมีความรู้ มีทักษะวิชาชีพ เสริมสร้างให้ชุมชน สามารถพึ่งพาตนเองได้ อีกทั้ง ยังเป็นทางเลือกในการประกอบอาชีพและเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัว และได้รับเกียรติจาก กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านบางละมุงฝั่งธนเป็นวิทยากร อีกด้วย

แชร์ต่อให้เพื่อน
LATEST POSTS