ฟังวิทยุออนไลน์ 24 ชั่วโมง

ผู้แทน ทลฉ. มอบเงินสนับสนุนการซ่อมแซมสะพานทางเดิน ในพื้นที่ป่าชายเลน

     เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 25 กรกฎาคม 2566 นายวีรชาติ พุทธรักษา ผู้ช่วยผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง เป็นประธานเปิดพิธีมอบเงินสนับสนุนการซ่อมแซมสะพานทางเดินไม้เป็นสะพานคอนกรีต ในพื้นที่ป่าชายเลน บริเวณชุมชนบ้านแหลมฉบัง ระยะที่ 2

     โดยมี นางพรทิพา ทวีนุช ผู้อำนวยการกองบริหารงานทั่วไป นายชาญ ชังคะรัตน์ ประธานชุมชนบ้านแหลมฉบัง  พร้อมด้วย จ่าเอก อภิวิชญ์ นวลแก้ว ประธานชมรมอนุรักษ์ป่าชายเลนชุมชนบ้านแหลมฉบัง และผู้ประกอบการท่าเทียบเรือกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่อง เข้าร่วมพิธี

     สำหรับการมอบเงินสนับสนุนการซ่อมแซมสะพานทางเดินไม้เป็นสะพานคอนกรีต ในพื้นที่ป่าชายเลนชุมชนบ้านแหลมฉบัง ระยะที่ 2 ได้รับเงินสนับสนุน เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 841,000 บาท

     โดย ท่าเรือแหลมฉบัง ได้มอบเงินสนับสนุนการซ่อมแซมสะพานดังกล่าว เป็นจำนวนเงิน 500,000 บาท รวมทั้ง ยังได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานต่าง ๆ ดังนี้

     1.โรงกลั่นน้ำมันเอสโซ่ ศรีราชา บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นเงิน 150,000 บาท

     2.บริษัท ปตท จำกัด (มหาชน) จำกัด เป็นเงิน 100,000 บาท

     3.บริษัท เอเวอร์กรีน คอนเทนเนอร์ เทอร์มินัล (ประเทศไทย) จำกัด (ท่าเทียบเรือ B2) เป็นเงิน 20,000 บาท

     4.บริษัท แหลมฉบัง อินเตอร์เนชั่นแนล เทอร์มินอล จำกัด (ท่าเทียบเรือ B5&C3) เป็นเงิน 20,000 บาท

     5.บริษัท ยูนิไทย ชิปยาร์ด เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เป็นเงิน 20,000.- บาท

     6. บริษัท เอ็น วาย เค ออโต้ โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (ท่าเทียบเรือ A1) เป็นเงิน 10,000 บาท

     7. บริษัท ที ไอ พี เอส จำกัด (ท่าเทียบเรือ B4) เป็นเงิน 10,000 บาท

     8. กิจการร่วมค้าซีเอ็นเอ็นซี/CNNC งานจ้างเหมาก่อสร้างโครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 (ส่วนที่ 1) งานก่อสร้างทางทะเลกลุ่มบริษัท CNNC เป็นเงิน 5,000 บาท

     9. บริษัท เอสซีจี เจดับเบิ้ลยูดี โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) เป็นเงิน 3,000 บาท

     10.บริษัท จีพีซี อินเตอร์ เนชั่นแนล เทอร์มินอล จำกัด เป็นเงิน 3,000 บาท

แชร์ต่อให้เพื่อน
LATEST POSTS