ฟังวิทยุออนไลน์ 24 ชั่วโมง

ทลฉ. มอบเงินสนับสนุนให้กับนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลตะเคียนเตี้ย

     เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2566 ท่าเรือแหลมฉบัง โดย นายเกรียงไกร ไชยศิริวงศ์สุข ผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย มอบหมายให้ นายวีรชาติ พุทธรักษา ผู้ช่วยผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง เป็นผู้แทนท่าเรือแหลมฉบัง มอบเงินสนับสนุนให้กับนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลตะเคียนเตี้ย

     ท่าเรือแหลมฉบัง เล็งเห็นถึงความสำคัญของการศึกษา รวมถึง การเติบโตของเยาวชนในการเป็นผู้ใหญ่ที่ดีของชาติ ให้มีพัฒนาการทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา ให้กล้าแสดงออกในสิ่งที่ดีงาม รวมทั้ง ยังเป็นการสร้างขวัญกำลังให้กับนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลตะเคียนเตี้ย

     ท่าเรือแหลมฉบัง จึงได้มอบเงินสนับสนุน จำนวน 50,000 บาท เพื่อเป็นทุนการศึกษาให้กับนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลตะเคียนเตี้ย ต่อไป

แชร์ต่อให้เพื่อน
LATEST POSTS