ฟังวิทยุออนไลน์ 24 ชั่วโมง

ทลฉ. ให้การต้อนรับ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

     เมื่อวันที่ 10 กรกฏาคม 2566 เวลา 13.00 น. ที่ผ่านมา นายภคิน อันชูฤทธิ์ เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ 6 แผนกประชาสัมพันธ์ กองบริหารงานทั่วไป ท่าเรือแหลมฉบัง การท่าเรือแห่งประเทศไทย เป็นผู้แทนหน่วยงาน ให้การต้อนรับและเป็นวิทยากรบรรยายสรุป บทบาท หน้าที่ และภารกิจ ให้กับ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ในโอกาสนำนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์โลจิสติกส์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า และสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ และปัญญาประดิษฐ์ เข้าศึกษาดูงานท่าเรือแหลมฉบัง เพื่อเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับโครงการพัฒนาต่างๆ ของท่าเรือแหลมฉบัง ที่เป็นท่าเรือล้ำลึกที่สำคัญที่สุดของประเทศไทย และติดอันดับโลก (The World Class Port)

     ในการนี้ นายภคินฯ ได้บรรยายสรุปความคืบหน้าโครงการพัฒนาต่างๆ ที่เปิดให้บริการแล้ว รวมถึงโครงการท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 ซึ่งเป็น 1 ใน 5 ของโครงการระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC)  รวมถึงได้นำคณะเข้าเยี่ยมชมในพื้นที่โครงการท่าเรือแหลมฉบังระยะที่ 2 (Basin 2) โครงการขนส่งตู้สินค้าทางรถไฟ (SRTO) พร้อมทั้งบรรยายบนรถบัส อีกด้วย

แชร์ต่อให้เพื่อน
LATEST POSTS