ฟังวิทยุออนไลน์ 24 ชั่วโมง

ทลฉ.ให้การต้อนรับ คณะจากมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ

     เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2566 เวลา 14.00 น. นางพรทิพา ทวีนุช ผู้อำนวยการกองบริหารงานทั่วไป ท่าเรือแหลมฉบัง การท่าเรือแห่งประเทศไทย เป็นผู้แทนหน่วยงานให้การต้อนรับคณะจากมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ (IRDP)  จัดตั้งโดยสำนักนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง ในโอกาสนำผู้เข้าฝึกอบรมหลักสูตร ภาพรวมการประเมินผลตามเกณฑ์ Core Business Enablers สำหรับ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ปี 2566 

     ในการนี้ นางพรทิพาฯ ได้เป็นวิทยากรบรรยายสรุปความคืบหน้าโครงการต่างๆ ของท่าเรือแหลมฉบังในภาพรวมทั้งที่เปิดให้บริการแล้วในปัจจุบัน และโครงการท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 ที่กำลังจะเปิดให้บริการในระยะเวลาอันใกล้นี้ ตลอดจนตอบข้อซักถามในประเด็นต่างๆ อาทิ  ผลกระทบต่างๆ ที่เกิดจากการก่อสร้างท่าเรือ  ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านการสื่อสารข้อมูลพัฒนาโครงการไปสู่ชุมชนโดยรอบ  รวมถึงมาตรการต่างๆ ด้านกฏหมายและด้านสิ่งแวดล้อม ที่ท่าเรือแหลมฉบัง ดำเนินการมาตลอดระยะเวลาในก่อสร้างโครงการ เป็นต้น

     จากนั้นพาคณะฯ ขึ้นชมทัศนียภาพในมุมสูง ณ หอบังคับการพัฒนาแหลมฉบัง อีกด้วย

แชร์ต่อให้เพื่อน
LATEST POSTS