ฟังวิทยุออนไลน์ 24 ชั่วโมง

ทลฉ. เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อการวางแผนฝึกซ้อม การอพยพกรณีเหตุฉุกเฉิน

     เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2566 นายวีรชาติ พุทธรักษา ผู้อำนวยการสำนักปฏิบัติการ เป็นผู้แทนท่าเรือแหลมฉบัง เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อการวางแผนฝึกซ้อม การอพยพกรณีเหตุฉุกเฉิน ณ ห้องประชุมศูนย์การเรียนรู้พระพุทธศาสนา โรงเรียนวัดบ้านนา (ฟินวิทยาคม)

     ในการประชุมครั้งนี้ เป็นการประชุมเตรียมความพร้อม ตามแผนฉุกเฉินชุมชนบ้านนาเก่าและโรงเรียนวัดบ้านนา (ฟินวิทยาคม) เพื่อเป็นการเตรียมพร้อม และเป็นการสร้างความเข้าใจในแผนฉุกเฉิน อีกด้วย

แชร์ต่อให้เพื่อน
LATEST POSTS