ฟังวิทยุออนไลน์ 24 ชั่วโมง

ทลฉ. ให้การต้อนรับ รองผู้ว่าการ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และคณะ

     เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2566 เวลา 11.00 น. นายวีรชาติ พุทธรักษา ผู้อำนวยการสำนักปฏิบัติการ ท่าเรือแหลมฉบัง การท่าเรือแห่งประเทศไทย  เป็นผู้แทนหน่วยงาน ให้การต้อนรับ คุณธาดา สุนทรพันธุ์ รองผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และคณะฯ ในโอกาสเยี่ยมชมกิจการ ณ หอบังคับการพัฒนาแหลมฉบัง 

     ในการนี้ นายวีรชาติฯ ได้บรรยายสรุปความคืบหน้าโครงการท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3  ซึ่งเป็น 1 ใน 5 ของโครงการ EEC  และ ได้บรรยายถึงขึดความสามารถของท่าเรือแหลมฉบังในด้านความพร้อมของโครงสร้างพื้นฐาน ทั้ง ทางถนน ทางราง และทางน้ำ รวมถึงตอบข้อซักถามในประเด็นต่างๆ อีกด้วย

แชร์ต่อให้เพื่อน
LATEST POSTS