ฟังวิทยุออนไลน์ 24 ชั่วโมง

ทลฉ. ให้การต้อนรับ ผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติ และคณะ

     เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2566 เวลา 14.00 น. นายวีรชาติ พุทธรักษา ผู้อำนวยการสำนักปฏิบัติการ นายศัลย์ อุคพัชญ์สกุล  ผู้ช่วยผู้อำนวยการกองแผนงาน ท่าเรือแหลมฉบัง การท่าเรือแห่งประเทศไทย เป็นผู้แทนหน่วยงานให้การต้อนรับ นายธนากร บัวรัษฏ์ ผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติ และคณะฯ ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานท่าเรือแหลมฉบัง

     โดยมีนายวีรชาติฯ บรรยายสรุปภาพรวมโครงการพัฒนาต่างๆ  และโครงการที่ช่วย Shift Mode จากถนนมาสู่ทางราง และทางน้ำ และ นายศัลย์ฯ  ได้บรรยายสรุปความคืบหน้าโครงการท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3  ณ ห้องประชุม 1 อาคารบริหารท่าเรือแหลมฉบัง รวมถึงชมทัศนียภาพในมุมสูง ณ หอบังคับการพัฒนาแหลมฉบัง อีกด้วย

แชร์ต่อให้เพื่อน
LATEST POSTS