ฟังวิทยุออนไลน์ 24 ชั่วโมง

ทลฉ. ให้การต้อนรับ คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถาบันการเงิน จาก บสย.

     เมื่อเวลา 14.30 น. วันที่ 21 เมษายน 2566 นายวีรชาติ พุทธรักษา ผู้อำนวยการสำนักปฏิบัติการ ท่าเรือแแหลมฉบัง และนายศัลย์ อุคพัชญ์สกุล ผู้ช่วยผู้อำนวยการกองแผนงาน ท่าเรือแหลมฉบัง เป็นผู้แทนหน่วยงานให้การต้อนรับ คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถาบันการเงิน จากบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ในโอกาสที่คณะเข้าเยี่ยมชม ศึกษาดูงานภายใต้คอนเซ็ป “เปิดมุมมองธุรกิจการค้าการลงทุนกลุ่ม EEC” และรับฟังการบรรยายเกี่ยวกับสรุปโครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบังระยะที่ 3

     โดย บสย. มีบทบาทหน้าที่ในการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs ที่ขาดหลักประกันหรือมีหลักประกันไม่พอ ให้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนผ่านสถาบันการเงินต่างๆ

     วัตถุประสงค์ในการเข้าเยี่ยมชม ศึกษาดูงานในครั้งนี้ เพื่อให้คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถาบันการเงินได้ทราบถึงทิศทางการค้าการลงทุน ได้รับความรู้และประสบการณ์ เกี่ยวกับระบบการค้าการลงทุนระหว่างประเทศ ตามแผนพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC)

      ทั้งนี้ นายวีรชาติ พุทธรักษา บรรยายการดำเนินงานของท่าเรือแหลมฉบัง โครงการพัฒนาต่างๆ ท่าเรือแหลมฉบัง และนายศัลย์ อุคพัชญ์สกุล บรรยายโครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 พร้อมทั้งร่วมกันตอบข้อซักถาม ณ ห้องประชุม 1 อาคารบริหารท่าเรือแหลมฉบัง

     ในการนี้ คณะฯ ได้เยี่ยมชมการทำงานโดยรวม โดยมี นายวีรชาติฯ ตอบข้อซักถามต่างๆ ตลอดการเยี่ยมชม ณ หอบังคับการพัฒนาแหลมฉบัง อีกด้วย

แชร์ต่อให้เพื่อน
LATEST POSTS