ฟังวิทยุออนไลน์ 24 ชั่วโมง

ผู้แทน ทลฉ. ให้การต้อนรับคณะเข้าศึกษาดูงานศูนย์การขนส่งตู้สินค้าทางรถไฟ

     เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2566 เวลา 13.30 น. นายอรรจน์ ตันติเวชกุล พนักงานการสินค้า 10 สำนักปฏิบัติการ ท่าเรือแหลมฉบัง การท่าเรือแห่งประเทศไทย เป็นผู้แทนหน่วยงานให้การต้อนรับ Mr.Homare KOMATA,  Advisor of Railway Development in Thailand JICA Railway Expert , Mr.KOBAYASHI Kenichi ,Chief Advisor  of Ministry of Public Works and Transport The Project for Improving the Logistics System of  Cambodia  and  Mr.SHIMA Hiroaki,  Office Director Bangkok Representative Office Oversea Business Dept. Railway Business Headquarters 

     ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานศูนย์การขนส่งตู้สินค้าทางรถไฟที่ท่าเรือแหลมฉบัง นายอรรจน์ ฯ ได้บรรยายสรุปความคืบหน้าโครงการ  ขีดความสามารถ และศักยภาพของมือยกขนของโครงการฯ ตลอดแลกเปลี่ยนข้อมูลทาง

ด้านโลจิสต์ของทางรถไฟในประเทศ  อีกทั้งรวมทั้งพาคณะฯ เยี่ยมชมในพื่นที่โครงการฯ อีกด้วย

แชร์ต่อให้เพื่อน
LATEST POSTS