ฟังวิทยุออนไลน์ 24 ชั่วโมง

ทลฉ. เข้าร่วมโครงการขับเคลื่อนความปลอดภัย ในงานที่มีการประสบอันตรายสูง

     เมื่อเวลา 13.00 น. วันที่ 28 มีนาคม 2566 นายเกียรติกุล ชูสกุล หัวหน้าแผนกช่างกล ในฐานะเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพ ท่าเรือแหลมฉบัง พร้อมด้วย คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (คปอ.)  ในพื้นที่ท่าเรือแหลมฉบัง และพนักงานท่าเรือแหลมฉบัง เข้าร่วมโครงการขับเคลื่อนความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ในงานที่มีการประสบอันตรายสูง (งานขนส่ง) ณ ห้องแตรทอง 1 ศูนย์สวัสดิการท่าเรือแหลมฉบัง

     โดยมี นายสมหวัง หมอยาดี สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชลบุรี เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการฯ พร้อมด้วย ผู้แทนสถานประกอบการกิจการ เข้าร่วมโครงการฯ

     สำหรับโครงการขับเคลื่อนความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ในงานที่มีการประสบอันตรายสูง (งานขนส่ง) จัดขึ้นโดย สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชลบุรี เพื่อเป็นการยกระดับสถานประกอบกิจการให้มีการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานอย่างเป็นระบบและเข้าสู่มาตรฐานสากล รวมทั้งเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างนายจ้างและลูกจ้างในการป้องกันอุบัติเหตุจากการทำงานและยังเป็นการลดการประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยเนื่องจากการทำงานอีกทั้งยังเป็นการเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่สถานประกอบกิจการและประเทศชาติต่อไป

แชร์ต่อให้เพื่อน
LATEST POSTS