ฟังวิทยุออนไลน์ 24 ชั่วโมง

ผู้แทน ทลฉ. ให้การต้อนรับผู้บริหารของ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด

     เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2566 เวลา 10.00 น. นางจีรนันท์ กองจินดา หัวหน้าหมวดตรวจสอบสินค้า 2 กองการท่า ท่าเรือแหลมฉบัง การท่าเรือแห่งประเทศไทย เป็นผู้แทนหน่วยงานให้การต้อนรับ ผู้บริหารของ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานและมีวัตถุประสงค์หลักในการขอเข้ารับฟัง การบรรยายสรุปงานด้านการจัดทำแผนความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมในท่าเรือ (Port Safety Health and Environment Management System : PSHE) ของท่าเรือแหลมฉบัง ในปัจจุบัน

     ในการนี้ นางจีรนันท์ ฯ ได้บรรยายสรุป เกี่ยวกับแผนงาน วิธีการ ขั้นตอนการดำเนินงาน มาตรการ ตลอดจนกฎหมายที่เกี่ยวข้องของ PSHE รวมถึงบรรยายสรุปผลการดำเนินงานเกี่ยวกับสินค้าอันตราย มาตรฐานการให้บริการที่เป็นไปตามาตรฐานสากลที่ผ่านเข้าและออก ท่าเรือแหลมฉบัง รวมถึงยกกรณีศึกษาที่ผ่านมาเกี่ยวกับกรณีฉุกเฉินที่เกิดขึ้น มีสาเหตุจากสิ่งใด และใช้วิธีแบบใดในการบริหารจัดการกับกรณีฉุกเฉิน รวมถึงตอบข้อซักถามในประเด็นต่างๆ ณ ห้องประชุมแตรทอง 1 ศูนย์สวัสดิการท่าเรือแหลมฉบัง

     และได้พาคณะฯ ขึ้นชมทัศนียภาพในมุมสูง ในการนี้ท่าเรือแหลมฉบังได้จัดเจ้าหน้าที่ของแผนกประชาสัมพันธ์ พาคณะฯ เข้าชมกิจการในเขตท่าเทียบเรือบนรถบัส อีกด้วย

แชร์ต่อให้เพื่อน
LATEST POSTS