ฟังวิทยุออนไลน์ 24 ชั่วโมง

ผู้แทน ทลฉ. ให้การต้อนรับคณะจากม.บูรพา โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา

     เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2566 เวลา 10.00 น. นายวีรชาติ พุทธรักษา ผู้อำนวยการสำนักปฏิบัติการ ท่าเรือแหลมฉบัง การท่าเรือแห่งประเทศไทย เป็นผู้แทนหน่วยงานให้การต้อนรับ นายแพทย์ขจรยุทธ บางท่าไม้ ประธานรายวิชาเวชศาสตร์ทางทะเลและการเดินทางท่องเที่ยว ในโอกาสนำนิสิตแพทย์ ชั้นปีที่ 6 รุ่นที่ 11 มหาวิทยาลัยบูรพา โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา เข้าศึกษาดูงานท่าเรือแหลมฉบัง

     โดยนายวีรชาติฯ ได้บรรยายสรุปเกี่ยวกับงานด้านการวางแผนเผชิญเหตุในกรณีเกิดภาวะฉุกเฉินใน ท่าเรือแหลมฉบัง ทั้งนี้ได้นำเสนอกระบวนการ ขั้นตอน รวมถึงมาตรการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้อกฏหมาย หลักปฏิบัติด้านความปลอดภัย เช่น แผนเผชิญเหตุกรณีสารเคมีรั่วไหลในพื้นที่ท่าเทียบเรือ เป็นต้น  ตลอดจนตอบข้อซักถามต่างๆ   

     ในการนี้ นายภคิน อันชูฤทธิ์ เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ 6  ได้รับมอบเป็นวิทยากรบรรยายสรุปเกี่ยวกับความคืบหน้าโครงการพัฒนาต่างๆ ที่เปิดให้บริการในปัจจุบัน รวมถึงความคืบหน้าโครงการท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3  ณ ห้องแตรทอง 1 ศูนย์สวัสดิการท่าเรือแหลมฉบัง ในวันเดียวกัน เวลา 13.00 น. คณะฯ  เดินทางเข้ารับฟังบรรยายสรุปโดยวิทยากรของศูนย์บรรเทาสาธารณภัย ท่าเรือแหลมฉบัง ถึงความพร้อมในการทำงานด้านแผนเผชิญเหตุของศูนย์ฯ เช่น ความสามารถของรถกู้ภัยสารเคมีและวัตถุอันตราย ชุดอุปกรณ์ เครื่องมือต่างๆ ตลอดจนขั้นตอนการใช้อุปกรณ์ เป็นต้น  คณะฯ ได้เข้าเยี่ยมชมทัศนียภาพมุมสูง ณ หอบังคับการพัฒนาแหลมฉบัง เข้าเยี่ยมชมกิจการในพื้นที่ท่าเรือแหลมฉบัง อีกด้วย

แชร์ต่อให้เพื่อน
LATEST POSTS