ฟังวิทยุออนไลน์ 24 ชั่วโมง

ทลฉ. มอบเงินสนับสนุนให้กับโรงเรียนผู้สูงอายุชุมชนบ้านไร่หนึ่ง

     เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2566 ท่าเรือแหลมฉบัง โดย นายเกรียงไกร ไชยศิริวงศ์สุข ผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย มอบหมายให้ นายวีรชาติ พุทธรักษา ผู้อำนวยการสำนักปฏิบัติการ เป็นผู้แทนท่าเรือแหลมฉบัง มอบเงินสนับสนุนให้กับโรงเรียนผู้สูงอายุชุมชนบ้านไร่หนึ่ง

     ท่าเรือแหลมฉบัง มอบเงินจำนวน 35,000 บาท ในการสนับสนุนค่ายานพาหนะ (รถบัส) จำนวน 2 คัน และค่าอาหารเช้า สำหรับนักเรียนของโรงเรียนผู้สูงอายุชุมชนบ้านไร่หนึ่ง จำนวน 80 คน ที่จะเข้าร่วมกิจกรรม “บำรุงราก เราทำความดี ด้วยหัวใจ” ในวันเสาร์ที่ 25 มีนาคม 2566 ณ สถานที่ฝึกอบรม ศูนย์ฝึกโรงเรียนจิตอาสา 904 (บางเขน) เพื่อเป็นการต่อยอดในกิจกรรมการเรียนการสอนของโรงเรียนผู้สูงอายุชุมชนบ้านไร่หนึ่ง และเพิ่มพูนความรู้เรื่องของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ รวมถึงเป็นการเสริมสร้างจิตสำนึกของการเป็นผู้ให้และเป็นผู้มีจิตอาสาเพื่อสังคม

แชร์ต่อให้เพื่อน
LATEST POSTS