ฟังวิทยุออนไลน์ 24 ชั่วโมง

ผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย เป็นประธานการประชุมผู้บริหาร ทลฉ.

     เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 2 มีนาคม 2566 นายเกรียงไกร ไชยศิริวงศ์สุข ผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย เป็นประธานการประชุมผู้บริหาร วาระพิเศษ 2/2566 โดยมี เรือเอก กานต์ เมนะรุจิ รองผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง  นางสิริมา กีรตยาคม นักบริหาร 14 ประจำผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย พร้อมด้วย ผู้บริหารท่าเรือแหลมฉบัง และพนักงานท่าเรือแหลมฉบัง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องอมตะ-เหมราช โรงแรม Oakwood Hotel & Residence Sriracha

     ในการนี้ ผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย ได้ติดตามความคืบหน้างานของท่าเรือแหลมฉบัง ดังนี้

     1.โครงการจ้างเหมาเอกชนให้บริการเคลื่อนย้ายตู้สินค้าที่ท่าเทียบเรือชายฝั่ง (ท่าเทียบเรือ A) และจ้างเหมาเอกชนให้บริการยกขนตู้สินค้าที่ท่าเทียบเรือชายฝั่ง (ท่าเทียบเรือ A)

     2.โครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3

     3. แนวทางการเพิ่มขีดความสามารถในการพัฒนาเพื่อรองรับการขนถ่ายสินค้ารถยนต์ที่ ท่าเรือแหลมฉบัง

     4.แนวทาง การพัฒนา เพื่อเพิ่มสัดส่วนตู้สินค้าประเภทถ่ายลำในอนาคต

     ทั้งนี้  ผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย ได้สอบถามปัญหา อุปสรรคในการทำงาน พร้อมทั้ง แนะนำแนวทาง การปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ และพร้อมสนับสนุนการทำงานของท่าเรือแหลมฉบังอย่างเต็มที่ เพื่อให้ท่าเรือแหลมฉบัง มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และพนักงานปฏิบัติงานอย่างมีความสุข อีกด้วย

แชร์ต่อให้เพื่อน
LATEST POSTS