ฟังวิทยุออนไลน์ 24 ชั่วโมง

ผู้แทน ทลฉ.ให้การต้อนรับ นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ ม.เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

     เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 10.00 น. นายภคิน อันชูฤทธิ์ เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ 6 ท่าเรือแหลมฉบัง การท่าเรือแห่งประเทศไทย เป็นผู้แทนหน่วยงานให้การต้อนรับ นักศึกษาและอาจารย์ จาก คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จังหวัดนครราชสีมา ในโอกาสเข้าศึกษาดูงาน และมีวัตถุประสงค์  เพื่อนำความรู้ด้านบริหารท่าเทียบเรือและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับท่าเทียบเรือ และรวมถึงการเป็นท่าเรือในระดับ The World Class Port  ของท่าเรือแหลมฉบัง นำความรู้ที่ได้ไปเพิ่มพูนการเรียนการสอนให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

     ในการนี้ นายภคินฯ ได้บรรยายสรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมา และความคืบหน้าโครงการพัฒนาต่างๆ  รวมถึงตอบข้อซักถามในประเด็นต่างๆ ณ ห้องแตรทอง 1 ศูนย์สวัสดิการท่าเรือแหลมฉบัง

แชร์ต่อให้เพื่อน
LATEST POSTS