ฟังวิทยุออนไลน์ 24 ชั่วโมง

ผู้แทน ทลฉ. ให้การต้อนรับ คณะนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย

     เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.30 น. นายภคิน อันชูฤทธิ์ เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ 6 ท่าเรือแหลมฉบัง การท่าเรือแห่งประเทศไทย เป็นผู้แทนหน่วยงานให้การต้อนรับและบรรยายสรุปความคืบหน้าโครงการพัฒนาต่างๆ และผลการดำเนินงานที่ผ่านมาให้กับ คณะนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (สาขาการเงินธุรกิจและธุรกิจระหว่างประเทศ) มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมกิจการท่าเรือแหลมฉบัง ณ ห้องแตรทอง 1 ศูนย์สวัสดิการ ท่าเรือแหลมฉบัง

แชร์ต่อให้เพื่อน
LATEST POSTS