ฟังวิทยุออนไลน์ 24 ชั่วโมง

ทลฉ.ให้การต้อนรับ ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี พร้อมคณะ และเรือ QUEEN MARY 2

     เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 นายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี พร้อมด้วยนาวาเอก พินัย จินชัย รองผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลจังหวัดชลบุรี นางพนิดา จันทวัฒน์ ประชาสัมพันธ์จังหวัดชลบุรี นายนริศ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา ผู้แทนนายอำเภอศรีราชา และคณะ ร่วมให้การต้อนรับเรือ QUEEN MARY 2

     โดยมี นายวีรชาติ พุทธรักษา ผู้อำนวยการสำนักปฏิบัติการ เป็นผู้แทนท่าเรือแหลมฉบัง ให้การต้อนรับผู้ว่าราชการจังหวัดและคณะ รวมถึง ผู้โดยสาร เรือ QUEEN MARY 2 ที่เข้าเทียบท่า ณ ท่าเทียบเรือ A1 บริษัท เอ็น วาย เค ออโต้ โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด อีกด้วย

แชร์ต่อให้เพื่อน
LATEST POSTS