ฟังวิทยุออนไลน์ 24 ชั่วโมง

ผู้แทน ทลฉ. ท่าเรือแห่งประเทศไทย ร่วมให้การต้อนรับ ผู้เข้าฝึกอบรมหลักสูตร Workshop

     เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ เวลา 10.30 น. นายทวี วีระพงษ์ชัย ผู้อำนวยการศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 4 และนายอรรจน์ ตันติเวชกุล พนักงานการสินค้า 10 สำนักปฏิบัติการ เป็นผู้แทนท่าเรือแหลมฉบัง การท่าเรือแห่งประเทศไทย ร่วมให้การต้อนรับ ผู้เข้าฝึกอบรมหลักสูตร Workshop on Investment Promotion and Enhancing Industrial Competitiveness for Mekong and South Asian Countries 

     ให้กับเจ้าหน้าที่หน่วยงานส่งเสริมการลงทุนของประเทศกัมพูชา สปป.ลาว เมียนมา เนปาล ปากีสถาน และศรีลังกา โดยบูรณาร่วมกันระหว่าง กองพัฒนาผู้ประกอบการไทย สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ร่วมกับ

     กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ (TICA) กระทรวงการต่างประเทศ และ Japan International Cooperation Agency (JICA) ณ ห้องประชุมระยอง ชั้น 2 ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 4 

     ในการนี้ นายอรรจน์ฯ ได้บรรยายผลการดำเนินงาน  ความคืบหน้าโครงการพัฒนาต่างๆ และความคืบหน้าโครงการท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 รวมถึงการขึ้นชมทัศนียภาพมุมสูง ณ หอบังคับการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง อีกด้วย

แชร์ต่อให้เพื่อน
LATEST POSTS