ฟังวิทยุออนไลน์ 24 ชั่วโมง

ทลฉ.จัดการประชุม เรื่อง การปฏิบัติงานเรือและสินค้าฯ ครั้งที่ 3

     เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 ท่าเรือแหลมฉบัง โดย นายวีรชาติ พุทธรักษา ผู้อำนวยการสำนักปฏิบัติการ  รักษาการผู้อำนวยการกองการท่า เป็นประธานในการประชุม เรื่อง การปฏิบัติงานเรือและสินค้า ตามสัญญา ลงทุน บริหาร และประกอบการท่าเทียบเรือ ณ ท่าเรือแหลมฉบัง ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ ห้องประชุม 1 อาคารบริหารท่าเรือแหลมฉบัง

     สำหรับการประชุมครั้งนี้ มีการรายงานความคืบหน้าโครงการปรับปรุงสาธารณูปโภคพื้นฐาน ในเขตพื้นที่ของท่าเรือแหลมฉบัง รวมทั้ง ความคืบหน้าโครงการขุดลอกร่องน้ำ และโครงการท่าเรือสีขาวพื้นที่ท่าเรือแหลมฉบัง

     ในการนี้ นายวีรชาติฯ กล่าวว่า ท่าเรือแหลมฉบังมีความเข้าใจดีที่ผู้ประกอบการท่าเทียบเรือจะนำข้อมูลต่างๆ ไปวางแผน ในวันนี้ จึงเชิญส่วนงานที่เกี่ยวข้องของท่าเรือแหลมฉบังมาร่วมให้ข้อมูลกับผู้ประกอบการท่าเทียบเรือ รวมถึง ประเด็นปัญหาอื่นๆ ที่ท่าเรือฯ ได้รับทราบได้เชิญผู้เกี่ยวข้องมาร่วมประชุม พร้อมดำเนินการแก้ไขไปบางเรื่องแล้ว โดยท่าเรือฯ ได้รับทราบปัญหาและข้อเสนอแนะจากผู้ประกอบการ และจะนำไปพิจารณาปรับปรุงตามข้อแนะนำต่อไป

     โดยมี นายกฤษฎา อุดมโภชน์ ผู้อำนวยการกองการช่าง พร้อมด้วย นายสุขสวัสดิ์ นภาโชติ ผู้ช่วยผู้อำนวยการกองการช่าง พนักงานท่าเรือแหลมฉบังที่เกี่ยวข้อง และผู้แทนผู้ประกอบการท่าเทียบเรือ เข้าร่วมประชุม  อีกด้วย

แชร์ต่อให้เพื่อน
LATEST POSTS