ฟังวิทยุออนไลน์ 24 ชั่วโมง

คณะทำงานกำกับดูแลโครงการท่าเรือสีขาวพื้นที่ ทลฉ. จัดประชุมหารือแก้ไขปัญหา

     เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมแตรทอง 3 ศูนย์สวัสดิการท่าเรือแหลมฉบัง คณะทำงานกำกับดูแลโครงการท่าเรือสีขาวพื้นที่ท่าเรือแหลมฉบัง มีการจัดประชุมเพื่อหารือแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องและข้อกฏหมายที่ให้อำนาจในการตรวจสอบตู้คอนเทนเนอร์ที่เป็นสินค้าตกค้างอยู่ในท่าเรือแหลมฉบัง มีปริมาณมากกว่า 1,000 ตู้สินค้า (ในจำนวนนี้รวมตู้ประเภทรีเฟอร์ หรือ ตู้เย็น ประมาณ 300 ตู้) 

     คณะทำงานฯ ได้เชิญผู้แทนสมาคมผู้ประกอบการขนถ่ายตู้สินค้า ผู้แทนตำรวจภูธร ภาค 2 ผู้แทนกองทัพเรือ ผู้สื่อข่าว และตัวแทนผู้ประกอบการท่าเทียบเรือในท่าเรือแหลมฉบัง การท่าเรือฯ ประชุมร่วมกันเพื่อชี้แจ้งปัญหาและอุปสรรคที่เกิดจากผลกระทบจากเหตุการณ์ตู้สินค้าตกค้างฯ ในประเด็นการประชุมในวันนี้

     ปัญหาที่สำคัญคือ ผู้ประกอบการท่าเทียบเรือในท่าเรือแหลมฉบัง ไม่สามารถบริหารจัดการพื้นที่วางตู้สินค้าให้ตอบสนองในการใช้บริการในรอบถัดไปได้ ไม่สามารถบริหารจัดการให้เกิดความสะดวกสบายในการบริการท่าเทียบเรือให้เกิดประสิทธิภาพในภาพรวมได้ และส่งผลให้เกิดปัญหาการจราจร อีกด้วย

     ด้วยความห่วงใยของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม (ดร.อธิรัฐ รัตนเศรษฐ) ในฐานะกำกับดูแลการท่าเรือแห่งประเทศไทย และมีดำริให้ตั้งคณะทำงานฯ

     เพื่อช่วยบรรเทาปัญหาผู้กระทำผิดลักลอบนำเข้าและส่งออกสินค้าผิดกฏหมาย หรือ ยาเสพติดผ่านพื้นที่ซึ่งกำกับดูแลโดยการท่าเรือแห่งประเทศไทย ซึ่งปรากฏตามสื่อวิทยุและโทรทัศน์  และนายเกรียงไกร ไชยศิริวงศ์สุข ผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย ในฐานะกำกับดูแลการท่าเรือแห่งประเทศไทย และสั่งการให้จัดตั้งคณะทำงานกำกับดูแลโครงการท่าเรือสีขาวพื้นที่ท่าเรือแหลมฉบัง และมีอำนาจหน้าที่ ศึกษา วิเคราะห์ ปัญหา สาเหตุ  ของปัญหา และจัดทำรายงานผลความคืบหน้าให้ผู้บริหารทราบ

     ในการนี้ จึงได้จัดประชุมและนำความห่วงใยถ่ายทอดมาเป็นนโยบาย คือ ให้มีการกำชับปรับปรุงพัฒนาเก็บกวาดสิ่งสกปรกและห้ามทำผิดกฏหมายในท่าเรือเด็ดขาด และแนะนำแนวทางแก้ไขตู้สินค้าตกค้างภายในท่าเรือแหลมฉบังที่มีกำหนดตกค้างเกิน 45 วัน ให้ทางคณะทำงานฯ

     เชิญประชุมผู้เกี่ยวข้องเข้าประชุมหารือและแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วน เพื่อบรรเทาความเสียหายและสร้างความเชื่อมั่นในการให้บริการท่าเทียบเรือและสิ่งอำนวยความสะดวกในท่าเทียบเรือ และจะติดตามความคืบหน้าในการแก้ปัญหาตู้สินค้าตกค้างในท่าเรืออย่างใกล้ชิดต่อไป

แชร์ต่อให้เพื่อน
LATEST POSTS