ฟังวิทยุออนไลน์ 24 ชั่วโมง

ทลฉ. มอบเงินสนับสนุนงานเลี้ยงปีใหม่ให้กับ 23 ชุมชน ในเขตเทศบาลนครแหลมฉบัง

     เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2566 ท่าเรือแหลมฉบัง โดย นายวีรชาติ พุทธรักษา  ผู้อำนวยการสำนักปฏิบัติการ เป็นผู้แทนท่าเรือแหลมฉบัง มอบเงินสนับสนุนงานเลี้ยงปีใหม่ ณ ศาลาประชาคมทุ่งกราด

     ท่าเรือแหลมฉบัง ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการร่วมสืบสานประเพณี ศิลปวัฒนธรรม รวมทั้ง ยังเป็นการก่อให้เกิดความรักความสามัคคี และเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชนรอบท่าเรือแหลมฉบัง จึงได้สนับสนุนของขวัญงานเลี้ยงปีใหม่ให้กับ 23 ชุมชนเขตเทศบาลนครแหลมฉบัง เป็นจำนวนเงิน 10,000 บาท

แชร์ต่อให้เพื่อน
LATEST POSTS