ฟังวิทยุออนไลน์ 24 ชั่วโมง

รองอธิบดีกรมการค้าภายในลงพื้นที่ตรวจสอบการขนย้ายสินค้าเกษตรที่นำเข้าจากต่างประเทศ

     เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.30 น. นายอุดม ศรีสมทรง รองอธิบดีกรมการค้าภายใน ได้ดำเนินการตามนโยบายของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์) ให้มีการตรวจเข้มการขนย้ายสินค้าเกษตร โดยเฉพาะกระเทียมและหอมหัวใหญ่ที่นำเข้าจากต่างประเทศ ซึ่งขณะนี้เป็นช่วงที่ผลผลิตกระเทียมและหอมหัวใหญ่ของไทยเริ่มออกสู่ตลาด

     เพื่อเป็นการรักษาเสถียรภาพระบบตลาดสินค้าเกษตรภายในประเทศให้เกิดความเป็นธรรมและยกระดับรายได้ให้เกษตรกร นายอุดมฯ จึงมีกำหนดการลงพื้นที่ตรวจสอบการขนย้ายกระเทียมและหัวหอมใหญ่ที่นำเข้าจากต่างประเทศ ณ ท่าเรือแหลมฉบัง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ.2542  

     ในการนี้ นายวีรชาติ พุทธรักษา ผู้อำนวยการสำนักปฏิบัติการ ท่าเรือแหลมฉบังและ นายณัฐพล บุญโชคช่วย ผู้ช่วยผู้อำนวยการกองการท่า เป็นผู้แทนท่าเรือแหลมฉบัง การท่าเรือแห่งประเทศไทย ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกในโอกาสที่รองอธิบดีกรมการค้าภายในลงพื้นที่ประตูตวจสอบสินค้า 1 ขาออก ท่าเรือแหลมฉบัง

แชร์ต่อให้เพื่อน
LATEST POSTS