ฟังวิทยุออนไลน์ 24 ชั่วโมง

ผู้แทน ทลฉ. ให้การต้อนรับคณะจากการท่าเรือนาโกยา ประเทศญี่ปุ่น

     เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 นายเทียนชัย มักเที่ยงตรง ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานสนับสนุน ท่าเรือแหลมฉบัง เป็นผู้แทนหน่วยงานให้การต้อนรับ คณะจากการท่าเรือนาโกยา ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งการท่าเรือแห่งประเทศไทย ได้มีการลงนามร่วมกันในข้อตกลงท่าเรือพันธมิตร เมื่อปี 2554 เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านการบริหารจัดการ การประกอบการ การพัฒนากิจการท่าเรือ และส่งเสริมความร่วมมือด้านการสร้างโอกาสในการแสวงหาตลาดใหม่ รวมถึงการขยายฐานการตลาด รวมทั้งสนับสนุนการฝึกอบรมและแลกเปลี่ยนบุคลากรระหว่างกัน 

     ทั้งนี้ นายเทียนชัย มักเที่ยงตรง บรรยายการดำเนินงานของท่าเรือแหลมฉบัง และโครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 พร้อมทั้งตอบข้อซักถาม ณ ห้องประชุม 1 อาคารบริหารท่าเรือแหลมฉบัง จากนั้น ได้ขึ้นชม หอบังคับการพัฒนาแหลมฉบัง เพื่อจะเห็นการทำงานในภาพรวมของท่าเรือแหลมฉบัง โดยมี นายเทียนชัย มักเที่ยงตรง ตอบข้อซักถามต่างๆ บนหอบังคับการพัฒนาแหลมฉบัง

     เวลา 11.00 น. คณะฯ เข้าเยี่ยมชมกิจการ บริษัท นามยง เทอร์มินัล จำกัด พร้อมทั้งรับฟังการบรรยายการดำเนินงานและตอบข้อซักถามต่างๆ จาก คุณจักรพันธ์ อ่อนกร ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท นามยง เทอร์มินัล จำกัด ท่าเทียบเรือ RO/RO ที่ส่งออกรถยนต์มากที่สุดในประเทศไทย 

     จากนั้น เวลา 14.00 น. คณะฯ เข้าเยี่ยมชมกิจการ บริษัท ฮัทชิสัน แหลมฉบัง เทอร์มินัล  จำกัด พร้อมทั้งรับฟังการบรรยายการดำเนินงานและตอบข้อซักถามต่างๆ จากคุณเทียมนิล ศักดิ์เสมอพรหม ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายกิจการองค์กร และ คุณประพัสตรา จุนทนพ เจ้าหน้าที่ฝ่ายกิจการองค์กร บริษัท ฮัทชิสัน แหลมฉบัง เทอร์มินัล จำกัด ท่าเทียบเรือที่ทันสมัยที่สุดในประเทศไทย อีกด้วย

แชร์ต่อให้เพื่อน
LATEST POSTS