ฟังวิทยุออนไลน์ 24 ชั่วโมง

ทลฉ. มอบเงินสนับสนุนให้กับ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน

     เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2566 ท่าเรือแหลมฉบัง โดย นายเกรียงไกร ไชยศิริวงศ์สุข ผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย มอบหมายให้ นายวีรชาติ พุทธรักษา ผู้อำนวยการสำนักปฏิบัติการ เป็นผู้แทนท่าเรือแหลมฉบัง ในการมอบเงินสนับสนุนงบประมาณในการจัดงานสังสรรค์ปีใหม่ให้กับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน

     ท่าเรือแหลมฉบัง เล็งเห็นถึงการปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ที่ได้เสียสละเวลา ในการช่วยเหลือการสาธารณสุขเบื้องต้นให้กับประชาชนในพื้นที่ตำบลตะเคียนเตี้ย รวมทั้ง เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้กับผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขประจำหมู่บ้านตำบลตะเคียนเตี้ย

     ท่าเรือแหลมฉบัง จึงได้สนับสนุนงบประมาณในการจัดงานสังสรรค์ปีใหม่ให้กับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน เป็นจำนวนเงิน 30,000 บาท เพื่อร่วมการจัดงานฯ ในวันที่ 15 มกราคม 2566

แชร์ต่อให้เพื่อน
LATEST POSTS