ฟังวิทยุออนไลน์ 24 ชั่วโมง

ผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย เป็นประธานเปิดงาน การรับฟังการทดสอบความสนใจของนักลงทุน (Market So

Market Sounding โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาและวิเคราะห์โครงการตามข้อกำหนดในพระราชบัญญัติ การร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ.2562 โครงการอู่เรือบริเวณแหลมฉบัง ครั้งที่ 2

     เมื่อเวลา 09.15 น. วันที่ 11 มกราคม 2566 นายเกรียงไกร ไชยศิริวงศ์สุข ผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย เป็นประธานเปิดงาน การรับฟังการทดสอบความสนใจของนักลงทุน (Market Sounding) โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาและวิเคราะห์โครงการตามข้อกำหนดในพระราชบัญญัติ การร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ.2562 โครงการอู่เรือบริเวณแหลมฉบัง ครั้งที่ 2

     โดยมี เรือเอก กานต์ เมนะรุจิ รองผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง พร้อมด้วย  ผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐ  ผู้บริหารภาคเอกชน ร่วมงาน ณ ห้อง Eternity Ballroom ชั้น G โรงแรมพูลแมน คิงเพาเวอร์ กรุงเทพ

     ผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย กล่าวว่า การท่าเรือแห่งประเทศไทย อยู่ในระหว่างการดำเนินโครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาและวิเคราะห์โครงการตามข้อกำหนดในพระราชบัญญัติ การร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ.2562 โครงการอู่เรือบริเวณแหลมฉบัง ซึ่งได้ว่าจ้าง บริษัท 15 ที่ปรึกษาธุรกิจ จำกัด และบริษัท ทรานส์คอนซัลท์ จำกัด เป็นบริษัทฯ ที่ปรึกษาโครงการฯ 

     โดยการจัดงานการรับฟังการทดสอบความสนใจของนักลงทุน (Market Sounding) โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาและวิเคราะห์โครงการตามข้อกำหนดในพระราชบัญญัติ การร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ.2562 โครงการอู่เรือบริเวณแหลมฉบัง ครั้งที่ 2 มีวัตถุประสงค์ เพื่อทดสอบความสนใจและความพร้อมของเอกชน รวมทั้ง ให้ข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะ และเพื่อนำข้อมูลมาประกอบการศึกษาแนวทางและรูปแบบที่เหมาะสม  ในการดำเนินโครงการและวิเคราะห์โครงการ ตามข้อกำหนดในพระราชบัญญัติ การร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ.2562

     สำหรับการจัดงานครั้งนี้ บริษัทกลุ่มที่ปรึกษาฯ ได้นำเสนอรายละเอียดการดำเนินโครงการฯ โดยมี นายไพรัช มณฑาพันธุ์ ผู้จัดการโครงการฯ พร้อมด้วย เรือโท ดร.วีระชัย โกสาแสง ผู้เชี่ยวชาญด้านขนส่งทางน้ำ นาวาตรี เจริญพร เจริญธรรม ผู้เชี่ยวชาญด้านอู่เรือ และนายประชา ติยะพัฒนพูติ ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย เป็นผู้นำเสนอรายละเอียด เกี่ยวกับ ทางเลือกและรูปแบบในการดำเนินโครงการ  เงื่อนไขสำคัญในการร่วมลงทุน รวมถึง สาระสำคัญจากการวิเคราะห์โครงการ และสาระสำคัญของร่างประกาศเชิญชวน ร่างเอกสารสำหรับการคัดเลือกเอกชนและร่างสัญญาร่วมลงทุน อีกด้วย

แชร์ต่อให้เพื่อน
LATEST POSTS