ฟังวิทยุออนไลน์ 24 ชั่วโมง

ทลฉ. มอบเงินสนับสนุนกิจกรรมวันเด็กให้กับเทศบาลตำบลบางละมุง

     เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2566 ท่าเรือแหลมฉบัง โดย นายเกรียงไกร ไชยศิริวงศ์สุข ผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย ได้มอบหมายให้ นางสิริมา กีรตยาคม นักบริหาร 14 ประจำผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย เป็นผู้แทนท่าเรือแหลมฉบัง การท่าเรือแห่งประเทศไทย มอบเงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายจัดการกิจกรรมวันเด็ก ประจำปี 2566 ให้กับเทศบาลตำบลบางละมุง เป็นจำนวนเงิน 20,000 บาท

     ทั้งนี้ นางสิริมาฯ มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ให้กับ ว่าที่ร้อยตรีจเรวัฒน์ ชินวัฒน์ นายกเทศมนตรีตำบลบางละมุง พร้อมด้วย นางณัฐธิณีย์ เชิดฉาย รองนายกฯ นางสาวทิพย์วิมล หอมขจร รองนายกฯ และ นางธณัญญ์ธรณ์  แสงวิสุทธิ์ ที่ปรึกษาฯ เพื่อเป็นการขอบคุณคณะผู้บริหารฯ ในความร่วมมือระหว่าง ท่าเรือแหลมฉบัง กับ เทศบาลตำบลบางละมุง ที่ได้ร่วมกันพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ให้ประสบความสำเร็จในทุกวันนี้

แชร์ต่อให้เพื่อน
LATEST POSTS