ฟังวิทยุออนไลน์ 24 ชั่วโมง

ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีและคณะ ลงพื้นที่ ณ สำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง

     เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 21 ธันวาคม 2565 นายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีและคณะ ลงพื้นที่ ณ สำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบังและหอบังคับการพัฒนาแหลมฉบัง ท่าเรือแหลมฉบัง ในกิจกรรมสภากาแฟจังหวัดชลบุรี ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่ได้กำหนดให้มีกิจกรรมสภากาแฟเดือนละ 1 ครั้ง โดยมี เรือเอก กานต์ เมนะรุจิ รองผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ท่าเรือแหลมฉบัง และนายสุรเดช ตรงศิริวิบูลย์ ผู้อำนวยการสำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง ร่วมให้การต้อนรับ และร่วมพูดคุยรวมถึงตอบข้อซักถามต่างๆ ของผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี

     กิจกรรมจัดขึ้นเพื่อเป็นการเสริมสร้างการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน และเป็นการแลกเปลี่ยนข้อราชการระหว่างผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี กับหน่วยงานภายในจังหวัดชลบุรี ตามที่ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี มอบหมายให้กับหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดชลบุรี อีกด้วย

แชร์ต่อให้เพื่อน
LATEST POSTS